Gdzie należy składać wnioski?

Czyli gdzie i jakie dokumenty

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć w regionalnym WFOŚiGW lub w formie elektronicznej (szczegółowe informacje na stronach poszczególnych WFOŚiGW). Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

http://powietrze.mos.gov.pl/dofinansowanie