Gdzie należy składać wnioski?

Czyli gdzie i jakie dokumenty

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć w regionalnym WFOŚiGW lub w formie elektronicznej (szczegółowe informacje na stronach poszczególnych WFOŚiGW). Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

W nowej odsłonie Programu obowiązującej od 15 maja 2020 roku wniosek można również złożyć w banku razem z wnioskiem o kredyt. Czas rozpatrywania wniosków to 30 dni od daty wpłynięcia.

http://powietrze.mos.gov.pl/dofinansowanie