Uzyskanie dotacji na realizację inwestycji polegających na modernizacji kotłowni, zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy ze środków budżetu m.st. Warszawy jest możliwe w przypadku:

  • likwidacji kotłów lub palenisk na paliwo stałe i zastąpieniu ich przez nowe źródło ciepła opalane paliwem gazowym

Dofinansowanie w 3 krokach:

  • złóż wniosek w Biurze Ochrony Środowiska i czekaj na decyzję
  • podpisz umowę o udzielenie dotacji
  • rozlicz dotację (przekazanie dotacji na realizację zadania następuje po jego zakończeniu i akceptacji prawidłowego rozliczenia)

Wniosek należy złożyć do 31 marca 2017 r. (za datę złożenia wniosku o udzielenie dotacji uznaje się datę wpływu wniosku do Biura Ochrony Środowiska), aby uzyskać dotację jeszcze w tym roku. Program jest wieloletni - to dopiero początek. Mieszkańcy Warszawy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie także w kolejnych latach.

Wysokość dotacji:

  • 7 000 zł dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
  • 15 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

Większość formalności można dopełnić poprzez Autoryzowanego Partnera Handlowego Buderus. Jedyne co należy zrobić osobiście to podpisać umowę w Wydziale Ochrony Środowiska.

Dotacja na wymianę pieca/kotła w Warszawie