Dotacja na wymianę pieca/kotła w gminie Andrychów

Gmina Andrychów proponuje udzielanie osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny budynków mieszkalnych i mieszkań w Gminie Andrychów.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie

Uzyskanie dotacji na realizację inwestycji polegających na modernizacji kotłowni, zlokalizowanych na terenie Gminy Andrychów ze środków budżetu gminy jest możliwe w przypadku zmiany sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego, lub mieszkania.

Dofinansowanie w 3 krokach:

  • złóż wniosek o udzielenie dotacji i czekaj na decyzję
  • podpisz umowę o udzielenie dotacji
  • rozlicz dotację (przekazanie dotacji na realizację zadania następuje po jego zakończeniu i akceptacji prawidłowego rozliczenia)

Wniosek należy złożyć miedzy 1 stycznia a 15 listopada danego roku kalendarzowego. Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności ich złożenia, w miarę posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Wnioski złożone w terminie, a nierozpatrzone w danym roku kalendarzowym z uwagi na brak środków finansowych przeznaczonych na w/w cel, zostaną realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym, bez prawa do odsetek za zwłokę w wypłacie dotacji.

Wysokość dotacji:

  • kotły gazowe - do 50% kosztów, jednak nie więcej niż 4 000,00 zł
  • pompy ciepła - do 40% kosztów, nie więcej niż 4 000,00 zł
  • kocioł na paliwo stałe spełniający wymagania projektu - do 40% kosztów, jednak nie więcej niż 3 000,00 zł