Dotacja dla mieszkańców gminy Zdzieszowice

Informacje o programie (PDF 1.2 MB)

Miasto Zdzieszowice z województwa opolskiego proponuje dofinansowania dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych ze środków budżetu gminy Zdzieszowice.

Dofinansowania dotyczą kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie starego źródła ciepła na nowe ekologiczne lub budowanie proekologicznego ogrzewania (gazowego, olejowego, elektrycznego i przyłączenia do sieci ciepłowniczej) realizowanego w obrębie granic administracyjnych miasta i gminy Zdzieszowice.

Na chwilę obecną wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym do momentu wyczerpania środków z budżetu Gminy.

Dofinansowanie w 3 krokach:

  • złóż wniosek o udzielenie dotacji i czekaj na decyzję
  • podpisz umowę o udzielenie dotacji
  • rozlicz dotację

Wysokość dotacji:

Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 30% kosztów kwalifikowanych, określonych na podstawie przedłożonych faktur VAT bądź rachunków, jednak nie więcej niż 2,500 zł dla osób fizycznych i nie więcej niż 7,000 zł dla wspólnot mieszkaniowych.