Dotacja dla mieszkańców gminy Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytno

Informacje o programie

Celem projektów grantowych jest udzielanie „grantów” na produkcję energii z OZE w mikroinstalacjach w budynkach jednorodzinnych lub w budynkach użyteczności publicznej w celu zaspokojenia własnych potrzeb zmierzających do ograniczenia niskiej emisji oraz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym na określonym obszarze Dolnego Śląska (z wyłączeniem energii opartej na spadku wody). Projekt zakłada budowę instalacji do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej, wykorzystujących OZE (energię słoneczną, energię cieplną zawartą w powietrzu i biomasę).

Dofinansowanie w 3 krokach:

  • złóż wniosek o udzielenie dotacji i czekaj na decyzję
  • podpisz umowę o udzielenie dotacji
  • rozlicz dotację

Wysokość dotacji:

Maksymalna wysokość dofinansowania to 85% w przypadku nie wystąpienia pomocy publicznej i w przypadku pomocy de minimis.

Termin składania zgłoszeń przez Grantobiorców to 25 września – 3 listopada 2017 r.