Program szkoleń specjalistycznych

Program szkoleń specjalistycznych

W każdej chwili mogą Państwo zapisać się na wybrane szkolenie:

W związku z aktualną sytuacją wszystkie szkolenia stacjonarne zostają zawieszone do odwołania.
Rozszerzyliśmy natomiast ofertę szkoleń internetowych.

Zapraszamy na szkolenia online
Aktualna oferta szkoleń dostępna jest w harmonogramie szkoleń.

Przejdź do harmonogramu szkoleń

Instrukcja logowania do szkolenia online

Program szkoleń online

Dzień pierwszy

Godz. 9:30 – 11:30

 • kotły kondensacyjne wiszące do 100 kW
 • hydrobloki kotłów
 • jakość wody w instalacji c.o.

Godz. 12:30 – 14:00

 • kotły kondensacyjne stojące do 50 kW


Dzień drugi

Godz. 9:30 – 11:30

 • panele sterujące: BC20/25, BC30, HMI300
 • panele elektryczne

Godz. 12:30 – 14:00

 • regulacje
 • uruchomienia
 • konserwacja wymienników: WB5, WB6, C6

Dzień trzeci

Godz. 9:30 – 11:30

 • automatyka EMS Plus (regulatory RC100/200/310)
 • moduły MM100, MS100/200

Godz. 12:30 – 14:00

 • automatyka TC100
 • aplikacje

Oprócz ukończenia szkolenia online, konieczne jest uczestnictwo w szkoleniach praktycznych w salach szkoleniowych. Odbycie praktyki w naszym Centrum Szkoleniowym umożliwia uzyskanie uprawnień serwisowych do kotłów.

Uzupełniające wymagane szkolenia praktyczne będą organizowane w Centrach Szkoleniowych Buderus po ustąpieniu pandemii.

Godz. 9:30 – 11:30

 • moduł zewnętrzny monoblok
 • moduł zewnętrzny split

Godz. 12:30 – 14:00

 • moduł wewnętrzny monoblok i split
 • akcesoria
 • program doborowy VPW

Program szkoleń stacjonarnych

Dzień pierwszy, godz. 9:30 – 16:00

 • kotły kondensacyjne wiszące GB072, GB172-T50, GB012, GB062, GB122K
 • zajęcia praktyczne, uruchomienie, regulacja, pomiar szczelności komina,
 • analiza spalin, demontaż podzespołów, wymiennik WB6,
 • nowy hydroblok GB062.


Dzień drugi, godz. 9:00 – 16:00

 • jakość wody w instalacji c.o.
 • systemy spalinowe dla kotłów kondensacyjnych,
 • panele sterujące: BC20, BC25,
 • ćwiczenia praktyczne ustawień na panelach kotłów,
 • moduł KM200 i aplikacja EasyControl,
 • kotły kondensacyjne GB162 – zajęcia praktyczne, regulacja, analiza spalin, panel BC10,
 • Przepływowe gazowe kondensacyjne podgrzewacze wody DB213.

 • kotły kondensacyjne stojące GB102, GB212, GB172T – warstwowe podgrzewanie c.w.u.,
 • zajęcia praktyczne, nowy wymiennik WB5, przezbrojenie kotła GB102S, serwis kotła GB212, pomiary elektryczne GB172T.

 • omówienie typów kolektorów i elementów montażowych (stelaże, haki, podłączenia hydrauliczne,
 • dotacje do systemów solarnych,
 • pakiety solarne,
 • grupy pompowe KS0105-0150,
 • regulatory solarne: SC20/40, SM10, FM443,
 • zasobniki solarne-bufory,
 • schematy hydrauliczne,
 • uruchomienie systemu solarnego,
 • błędy montażowe w instalacji solarnej.

 • pompy ciepła WPT270/250/200 – prezentacja produktu i podzespołów,
 • omówienie pracy obiegu chłodniczego,
 • panel sterujący pompy ciepła, konfiguracja – zajęcia praktyczne,
 • system kanałów powietrznych (liczenie strat ciśnienia),
 • uruchomienie pompy, kody usterek, diagnostyka błędów,
 • współpraca pompy ciepła z kotłem gazowym, stałopalnym oraz systemem solarnym i fotowoltaicznym.

 • nowa automatyka EMS Plus – prezentacja produktu,
 • regulatory RC300/200/100 oraz moduły MM100, MS100 i MS200 – prezentacja i porównanie do poprzedników (RC35, WM10, MM10),
 • moduł KM200 i aplikacja MyDevice,
 • omówienie menu regulatorów, typowe schematy hydrauliczne, dobór automatyki,
 • zajęcia praktyczne.

 • nowa automatyka EMS Plus - zaawansowane opcje regulatorów,
 • szczegółowe omówienie menu RC300,
 • konfiguracja układów z nagrzewnicami powietrza, basenem, ciepło technologiczne,
 • szczegółowe omówienie modułu MS200 – schematy, podłączenia (basen, bufor, drugie pole solarne),
 • zajęcia praktyczne (warsztaty) - konfiguracja automatyki, schematy hydrauliczne.

 • pompy ciepła WPS…1 jedno-sprężarkowe małej mocy – prezentacja produktu,
 • zasady działania i dobór dolnego źródła,
 • sterownik HM10-1,
 • moduły HHM17, schematy hydrauliczne (dodatkowe obiegi grzewcze, basen, chłód pasywny, kaskady).


UWAGA: Osoby zainteresowane praktycznym ćwiczeniem funkcji panelu sterującego pompy proszone są o zabranie na szkolenie laptopa !

 • pompy ciepła WPS…HT dwusprężarkowe, dużej mocy – prezentacja produktu,
 • montaż, podłączenia elektryczne, akcesoria, zestawienia doborowe pompy ciepła z osprzętem,
 • dolne źródło ciepła, osprzęt, wymiarowanie, dobór w programie VPW2100,
 • systemy przygotowania ciepłej wody: zasobniki przepływowe, stacje świeżej wody,
 • kaskady pomp do 400kW, dobór buforów, dodatkowe obiegi grzewcze i technologiczne,
 • sterownik REGO 5200 ćwiczenia praktyczne obsługi i uruchomienia pompy ciepła,
 • praktyczne ćwiczenia doboru pompy ciepła z osprzętem i akcesoriami,
 • typowe schematy hydrauliczne pompy ciepła z zasobnikiem przepływowym lub stacją świeżej wody, kotłem gazowym oraz zewnętrznym źródłem ciepła (MPC).

 • inwertorowe pompy ciepła WLW196i…AR.. – prezentacja produktu,
 • unikatowy wygląd, obudowa ze szkła tytanowego,
 • zasada działania, dobór, montaż i uruchomienie,
 • schematy hydrauliczne (dodatkowe obiegi c.o., współpraca z kotłem gazowym, chłodzenie, basen, system solarny),
 • obsługa i dostęp do programu doboru pomp ciepła VPW2100,
 • obsługa serwisowa pompy ciepła,
 • zajęcia praktyczne: podłączenie, uruchomienie i konfiguracja sterownika HMI300


UWAGA: Osoby zainteresowane praktycznym ćwiczeniem funkcji panelu sterującego pompy proszone są o zabranie na szkolenie laptopa !

 • inwertorowe pompy ciepła WPLS.2 – prezentacja produktu,
 • zasada działania, dobór, montaż i uruchomienie,
 • schematy hydrauliczne (dodatkowe obiegi c.o., współpraca z kotłem gazowym, chłodzenie, system solarny),
 • sprawdzanie szczelności układu chłodniczego, wykonanie próżni oraz napełnienie / dopełnianie czynnika chłodniczego,
 • obsługa serwisowa pompy ciepła, procedura „pomp down” – rozłączanie urządzeń,
 • demontaż serwisowy/wymiana podzespołów jednostki zewnętrznej,
 • zajęcia praktyczne: podłączenie, uruchomienie i konfiguracja sterownika HMC-300.

 • teoria (montaż i uruchomienie, schematy elektryczne),
 • praktyka – nastawy automatyki,
 • praktyka - pomiary elektryczne i chłodnicze,
 • praktyka - pomiar przegrzania, dochłodzenia,
 • czynności konserwacyjne,
 • uzupełnianie i odzysk czynnika chłodniczego,
 • diagnoza błędów,
 • protokoły serwisowe


UWAGA: Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu Moduł 5.5 jest przedstawienie zaświadczenia o odbytych szkoleniach Moduły 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 i posiadanego wyposażenia serwisowego.

 • inwertorowe pompy ciepła WPLS.2 – prezentacja produktu,
 • inwertorowe pompy ciepła WLW196i…AR.. – prezentacja produktu,
 • zasada działania, dobór, montaż i uruchomienie,
 • schematy hydrauliczne (dodatkowe obiegi c.o., współpraca z kotłem gazowym, chłodzenie, system solarny),
 • obsługa i dostęp do programu doboru pomp ciepła VPW2100
 • zajęcia praktyczne: podłączenie, uruchomienie i konfiguracja sterownika HMC-300

 • kotły o mocy > 100kW: GB312, GB402,
 • kocioł KB372 Nowość
 • jakość wody

 • rekuperacja - zasada działania i dobór urządzeń,
 • dodatkowy osprzęt: czujniki wilgoci, CO², VOC zewnętrzne nagrzewnice wodne i elektryczne,
 • działanie wbudowanego bypassu oraz grzałki,
 • uruchomienie rekuperatora oraz regulacja wentylatorów,
 • chłodzenie letnie, współpraca z kominkiem,
 • obsługa regulatora bezprzewodowego VRC,
 • konfiguracja rekuperatora w programie Configuration Tool
 • systemy kanałów powietrznych okrągłych i płaskich, skrzynie rozdzielaczowe, kryzowanie instalacji,
 • ćwiczenia praktyczne:
 • uruchomienie i regulacja rekuperatora
 • przezbrajanie układ przewodów prawy/lewy
 • konfiguracja i obsługa bezprzewodowego regulatora VRC
 • konfiguracja rekuperatora w aplikacji komputerowej


UWAGA: Osoby zainteresowane praktycznym ćwiczeniem funkcji w programie Configuration Tool proszone są o zabranie na szkolenie laptopa.

 • stojący olejowy kocioł kondensacyjny Logano plus GB125,
 • palnik olejowy Logatop BE 1.3 i 2.3,
 • budowa palnika olejowego,
 • procesy spalania,
 • dobór instalacji zasilania olejem,
 • zasady regulacji palnika olejowego.

 • przepływy w obiegu kotła, dobór pomp kotłowych,
 • uproszczone obliczenia średnic rur w instalacji,
 • wymiarowanie rozdzielaczy kaskady kotłów,
 • rozdzielenie hydrauliczne instalacji, wymiarowanie sprzęgła,
 • rozdzielacze bezciśnieniowe różnice w stosunku do sprzęgła hydraulicznego,
 • obliczenia oporów instalacji grzejnikowej i podłogowej,
 • dobór pomp oraz zaworów trójdrogowych (grup pompowych),
 • zabezpieczenie instalacji, dobór naczynia przeponowego,
 • systemy c.w.u. – dobór zasobnika, pompy ładującej, ustawienia automatyki,
 • łączenie kilku zasobników – układ Tichelmana,
 • bufor w instalacji – rodzaje i dobór, przykładowe schematy,
 • sterowanie układami wieloobiegowymi (jakościowe/ilościowe). Moduł MZ100,
 • obiegi technologiczne: basen, nagrzewnica powietrza,
 • praktyczne obliczenia: wymiarowanie instalacji, dobór rozdzielaczy, średnic rur, grup pompowych, obliczenia przepływów. Pełne zwymiarowanie kotłowni z czteroma obiegami oraz basenem. Wymagany kalkulator.

 • rejestracja pierwszych uruchomień i napraw gwarancyjnych,
 • prowadzenie bazy własnych zleceń,
 • rejestracja odpłatnych wymian części zamiennych,
 • generowanie rozliczeń do Robert Bosch Sp. z o.o.,
 • informacje serwisowe.