Cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies dla prawidłowego funkcjonowania serwisu, wygody użytkownika oraz do celów statystycznych. Jeśli wyrażasz zgodę na takie wykorzystanie plików cookies, prosimy kliknąć "Tak, wyrażam zgodę".

Tak, wyrażam zgodę
Program szkoleń specjalistycznych

Program szkoleń specjalistycznych

W każdej chwili mogą Państwo zapisać się na wybrane szkolenie u lokalnego doradcy techniczno-handlowego.

Doradcy techniczno-handlowi

 • Logamax plus GB172i, wersje urządzenia oraz budowa wewnętrzna kotła
 • panel sterujący kotła BC23 – funkcje i obsługa
 • montaż kotła oraz dodatkowego wyposażenia
 • uruchomienie kotła (rodzaje zastosowanych armatur gazowych i zwężek Venturiego)
 • ustawienia charakterystyk pompy elektronicznej
 • konserwacja wymiennika ciepła Technologia ALU plus (zestawy czyszczące)

 • przepływowe gazowe podgrzewacze wody DB213, wymiennik WB6 – zajęcia praktyczne,
 • kotły kondensacyjne GB072, GB172, GB162, GB212, GB012,GB192i
 • panele sterujące: BC20, BC25,
 • jakość wody w instalacji c.o.,
 • systemy spalinowe dla kotłów kondensacyjnych,
 • automatyka EMS Plus,
 • moduł KM200 i aplikacja EasyControl.

Dzień pierwszy, godz. 9:30 – 16:00

 • kotły kondensacyjne wiszące GB072, GB172-T50, GB012, GB062.
 • zajęcia praktyczne, uruchomienie, regulacja, pomiar szczelności komina,
 • analiza spalin, demontaż podzespołów, wymiennik WB6,
 • nowy hydroblok GB062.


Dzień drugi, godz. 9:00 – 16:00

 • jakość wody w instalacji c.o.
 • systemy spalinowe dla kotłów kondensacyjnych,
 • panele sterujące: BC20, BC25,
 • ćwiczenia praktyczne ustawień na panelach kotłów,
 • moduł KM200 i aplikacja EasyControl,
 • kotły kondensacyjne GB162 – zajęcia praktyczne, regulacja, analiza spalin, panel BC10,
 • Przepływowe gazowe kondensacyjne podgrzewacze wody DB213.

 • kotły kondensacyjne stojące GB102, GB212, GB172T – warstwowe podgrzewanie c.w.u.,
 • zajęcia praktyczne, nowy wymiennik WB5, przezbrojenie kotła GB102S, serwis kotła GB212, pomiary elektryczne GB172T.

 • omówienie typów kolektorów i elementów montażowych (stelaże, haki, podłączenia hydrauliczne,
 • dotacje do systemów solarnych,
 • pakiety solarne,
 • grupy pompowe KS0105-0150,
 • regulatory solarne: SC20/40, SM10, FM443,
 • zasobniki solarne-bufory,
 • schematy hydrauliczne,
 • uruchomienie systemu solarnego,
 • błędy montażowe w instalacji solarnej.

 • pompy ciepła WPT270/250/200 – prezentacja produktu i podzespołów,
 • omówienie pracy obiegu chłodniczego,
 • panel sterujący pompy ciepła, konfiguracja – zajęcia praktyczne,
 • system kanałów powietrznych (liczenie strat ciśnienia),
 • uruchomienie pompy, kody usterek, diagnostyka błędów,
 • współpraca pompy ciepła z kotłem gazowym, stałopalnym oraz systemem solarnym i fotowoltaicznym.

 • nowa automatyka EMS Plus – prezentacja produktu,
 • regulatory RC300/200/100 oraz moduły MM100, MS100 i MS200 – prezentacja i porównanie do poprzedników (RC35, WM10, MM10),
 • moduł KM200 i aplikacja EasyControl,
 • omówienie menu regulatorów, typowe schematy hydrauliczne, dobór automatyki,
 • zajęcia praktyczne.

 • nowa automatyka EMS Plus - zaawansowane opcje regulatorów,
 • szczegółowe omówienie menu RC300,
 • konfiguracja układów z nagrzewnicami powietrza, basenem, ciepło technologiczne,
 • szczegółowe omówienie modułu MS200 – schematy, podłączenia (basen, bufor, drugie pole solarne),
 • zajęcia praktyczne (warsztaty) - konfiguracja automatyki, schematy hydrauliczne.

 • pompy ciepła WPS…1 jedno-sprężarkowe małej mocy – prezentacja produktu,
 • zasady działania i dobór dolnego źródła,
 • sterownik HM10-1,
 • moduły HHM17, schematy hydrauliczne (dodatkowe obiegi grzewcze, basen, chłód pasywny, kaskady).


UWAGA: Osoby zainteresowane praktycznym ćwiczeniem funkcji panelu sterującego pompy proszone są o zabranie na szkolenie laptopa !

 • pompy ciepła WPS…HT dwusprężarkowe, dużej mocy – prezentacja produktu,
 • montaż, podłączenia elektryczne, akcesoria, zestawienia doborowe pompy ciepła z osprzętem,
 • dolne źródło ciepła, osprzęt, wymiarowanie, dobór w programie VPW2100,
 • systemy przygotowania ciepłej wody: zasobniki przepływowe, stacje świeżej wody,
 • kaskady pomp do 400kW, dobór buforów, dodatkowe obiegi grzewcze i technologiczne,
 • sterownik REGO 5200 ćwiczenia praktyczne obsługi i uruchomienia pompy ciepła,
 • praktyczne ćwiczenia doboru pompy ciepła z osprzętem i akcesoriami,
 • typowe schematy hydrauliczne pompy ciepła z zasobnikiem przepływowym lub stacją świeżej wody, kotłem gazowym oraz zewnętrznym źródłem ciepła (MPC).

 • inwertorowe pompy ciepła WLW196i…AR.. – prezentacja produktu,
 • unikatowy wygląd, obudowa ze szkła tytanowego,
 • zasada działania, dobór, montaż i uruchomienie,
 • schematy hydrauliczne (dodatkowe obiegi c.o., współpraca z kotłem gazowym, chłodzenie, basen, system solarny),
 • obsługa i dostęp do programu doboru pomp ciepła VPW2100,
 • obsługa serwisowa pompy ciepła,
 • zajęcia praktyczne: podłączenie, uruchomienie i konfiguracja sterownika HMI300


UWAGA: Osoby zainteresowane praktycznym ćwiczeniem funkcji panelu sterującego pompy proszone są o zabranie na szkolenie laptopa !

 • inwertorowe pompy ciepła WPLS.2 – prezentacja produktu,
 • zasada działania, dobór, montaż i uruchomienie,
 • schematy hydrauliczne (dodatkowe obiegi c.o., współpraca z kotłem gazowym, chłodzenie, system solarny),
 • sprawdzanie szczelności układu chłodniczego, wykonanie próżni oraz napełnienie / dopełnianie czynnika chłodniczego,
 • obsługa serwisowa pompy ciepła, procedura „pomp down” – rozłączanie urządzeń,
 • demontaż serwisowy/wymiana podzespołów jednostki zewnętrznej,
 • zajęcia praktyczne: podłączenie, uruchomienie i konfiguracja sterownika HMC-300.

 • teoria (montaż i uruchomienie, schematy elektryczne),
 • praktyka – nastawy automatyki,
 • praktyka - pomiary elektryczne i chłodnicze,
 • praktyka - pomiar przegrzania, dochłodzenia,
 • czynności konserwacyjne,
 • uzupełnianie i odzysk czynnika chłodniczego,
 • diagnoza błędów,
 • protokoły serwisowe


UWAGA: Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu Moduł 5.5 jest przedstawienie zaświadczenia o odbytych szkoleniach Moduły 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 i posiadanego wyposażenia serwisowego.

 • kotły o mocy > 100kW: GB312, GB402,
 • kocioł KB372 Nowość
 • jakość wody

 • rekuperacja - zasada działania i dobór urządzeń,
 • dodatkowy osprzęt: czujniki wilgoci, CO², VOC zewnętrzne nagrzewnice wodne i elektryczne,
 • działanie wbudowanego bypassu oraz grzałki,
 • uruchomienie rekuperatora oraz regulacja wentylatorów,
 • chłodzenie letnie, współpraca z kominkiem,
 • obsługa regulatora bezprzewodowego VRC,
 • konfiguracja rekuperatora w programie Configuration Tool
 • systemy kanałów powietrznych okrągłych i płaskich, skrzynie rozdzielaczowe, kryzowanie instalacji,
 • ćwiczenia praktyczne:
 • uruchomienie i regulacja rekuperatora
 • przezbrajanie układ przewodów prawy/lewy
 • konfiguracja i obsługa bezprzewodowego regulatora VRC
 • konfiguracja rekuperatora w aplikacji komputerowej


UWAGA: Osoby zainteresowane praktycznym ćwiczeniem funkcji w programie Configuration Tool proszone są o zabranie na szkolenie laptopa.

 • rejestracja pierwszych uruchomień i napraw gwarancyjnych,
 • prowadzenie bazy własnych zleceń,
 • rejestracja odpłatnych wymian części zamiennych,
 • generowanie rozliczeń do Robert Bosch Sp. z o.o.,
 • informacje serwisowe.

 • stojący olejowy kocioł kondensacyjny Logano plus GB125,
 • palnik olejowy Logatop BE 1.3 i 2.3,
 • budowa palnika olejowego,
 • procesy spalania,
 • dobór instalacji zasilania olejem,
 • zasady regulacji palnika olejowego.

 • przepływy w obiegu kotła, dobór pomp kotłowych,
 • uproszczone obliczenia średnic rur w instalacji,
 • wymiarowanie rozdzielaczy kaskady kotłów,
 • rozdzielenie hydrauliczne instalacji, wymiarowanie sprzęgła,
 • rozdzielacze bezciśnieniowe różnice w stosunku do sprzęgła hydraulicznego,
 • obliczenia oporów instalacji grzejnikowej i podłogowej,
 • dobór pomp oraz zaworów trójdrogowych (grup pompowych),
 • zabezpieczenie instalacji, dobór naczynia przeponowego,
 • systemy c.w.u. – dobór zasobnika, pompy ładującej, ustawienia automatyki,
 • łączenie kilku zasobników – układ Tichelmana,
 • bufor w instalacji – rodzaje i dobór, przykładowe schematy,
 • sterowanie układami wieloobiegowymi (jakościowe/ilościowe). Moduł MZ100,
 • obiegi technologiczne: basen, nagrzewnica powietrza,
 • praktyczne obliczenia: wymiarowanie instalacji, dobór rozdzielaczy, średnic rur, grup pompowych, obliczenia przepływów. Pełne zwymiarowanie kotłowni z czteroma obiegami oraz basenem. Wymagany kalkulator.