Cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies dla prawidłowego funkcjonowania serwisu, wygody użytkownika oraz do celów statystycznych. Jeśli wyrażasz zgodę na takie wykorzystanie plików cookies, prosimy kliknąć "Tak, wyrażam zgodę".

Tak, wyrażam zgodę

Informacje techniczne

 • Regulator kotłów wyposażonych w system regulacji EMS

 • moduł obsługowy dla systemu regulacyjnego Logamatic EMS i wszystkich źródeł ciepła wyposażonych w EMS
 • 6-kanałowy cyfrowy zegar sterujący (w połączeniu z modułami WM10 i MM10) z graficznym przedstawieniem cyklów załączeń
 • zintegrowana funkcja urlopowa dla każdego obiegu grzewczego, a cała instalacja z wyborem rodzaju obniżenia (wyłączenie, zredukowane, pogodowo)
 • przełącznik wyboru rodzaju pracy dla: „AUTOMATYCZNIE, GRZANIE CIĄGŁE, OBNIŻENIE CIĄGŁE“ Dany rodzaj pracy wyświetlany jest przy pomocy zielonych diod LED zintegrowanych w przyciskach
 • tymczasowa (przejściowa) zmiana wartości zadanej temperatury pomieszczenia do następnego punktu przełączenia programu sterującego
 • programowalny cyfrowy zegar sterujący dla programu dziennego i tygodniowego z ośmioma programami standardowymi oraz dwa swobodnie programowalne programy własne dla każdego obiegu grzewczego
 • wskazanie temperatury pomieszczenia, godziny i dnia tygodnia poprzez oświetlony wyświetlacz LCD z możliwością wyświetlania grafik
 • wskazanie temperatury zewnętrznej wczoraj i dzisiaj w prezentacji graficznej
 • przycisk jednorazowego ładowania c.w.u.
 • na życzenie wyświetlanie danych kontaktowych firmy instalacyjnej w razie usterki lub wymaganej konserwacji

 • moduł obsługowy dla regulacji prowadzonej według temperatury zewnętrznej lub temperatury pomieszczenia dla instalacji grzewczej, względnie komfortowy regulator temperatury w pomieszczeniu
 • regulacja obiegu grzewczego bez zaworu mieszającego
 • moduł obsługowy dla trzech dalszych obiegów grzewczych z zaworem mieszającym lub bez takowego, w połączeniu z modułami zaworów mieszających
 • licznik roboczogodzin zintegrowany z oprogramowaniem (software)
 • moduł obsługowy do regulacji odsprzężenia hydraulicznego (sprzęgło hydrauliczne) i jednego bezpośrednio dołączonego obiegu grzewczego bez zaworu mieszającego, w połączeniu z modułem sprzęgła hydraulicznego WM10
 • moduł obsługowy dla solarnego podgrzewania c.w.u. w połączeniu z modułem solarnym SM10 z graficznym przedstawieniem „uzysku solarnego” na wyświetlaczu modułu RC35
 • nastawialne automatyczne dostosowanie temperatury obniżenia wg. DIN EN 12831, nastawialne oddzielnie dla każdego obiegu grzewczego (redukowanie dodatkowej mocy podgrzewania)
 • automatyczne dostosowanie temperatury zasilania przy zewnętrznych wpływach na temperaturę pomieszczenia (wielkości zakłócające), (montaż w pomieszczeniu mieszkalnym)
 • obszerne funkcje serwisowe takie, jak monitorowanie, test funkcji, kontrola czujników, test LCD, komunikaty błędów, komunikaty serwisowe, wgląd do krzywych grzewczych, itd.
 • odstępy między terminami konserwacji nastawialne według roboczogodzin lub daty
 • urządzenie włącznie z czujnikiem temperatury pomieszczenia i wspornikiem naściennym do montażu w pomieszczeniu mieszkalnym
 • sterowany mikroprocesorem