Πρόγραμμα υπολογισμού θερμαντικών σωμάτων

Με αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα μπορείτε να υπολογίσετε γρήγορα και εύκολα το σωστό μέγεθος ενός θερμαντικού σώματος σύμφωνα με τη μελέτη θερμικών απωλειών. Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει την αυτόματη διαστασιολόγηση των θερμαντικών σωμάτων.

Κατεβάστε το πρόγραμμα υπολογισμού θερμαντικών σωμάτων
αρχείο .exe

Παρακαλώ κατεβάστε το λογισμικό - το οποίο επισυνάπτεται ως αρχείο setup για λήψη (αρχείο .exe) και κατεβάστε το στον υπολογιστή σας.

  • Μετά από την εισαγωγή της απαιτούμενης απόδοσης, της θερμοκρασίας προσαγωγής-επιστροφής, καθώς επίσης και της θερμοκρασίας δωματίου εμφανίζονται οι αποδόσεις των διαφορετικών τύπων σωμάτων.
  • Τα θερμαντικά σώματα που πληρούν τις απαιτήσεις εμφανίζονται με έντονα (bold) γράμματα. Έτσι μπορείτε να βρείτε με μια ματιά τους κατάλληλους τύπους και να επιλέξετε το σώμα που σας ταιριάζει.
  • Επιπλέον, μετά από την εισαγωγή της διαφορικής πίεσης της βαλβίδας (προεπιλογή 100 mbar) υποδεικνύει το πρόγραμμα την τιμή ρύθμισης (προρύθμιση) της βαλβίδας.
  • Ο προσδιορισμός των δωματίων γίνεται είτε μέσω των προεπιλεγμένων ονομασιών είτε μπορεί να ορισθεί ελεύθερα.
  • Η τεχνική έκθεση παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες των επιλεγμένων χώρων και θερμαντικών σωμάτων συνοπτικά σε μία σελίδα.
  • Περαιτέρω μπορεί να υπολογιστεί κατά προσέγγιση η απαίτηση θερμότητας μεμονωμένων δωματίων παίρνοντας ως βάση το μέγεθος του δωματίου και το ειδικό θερμικό φορτίο ή να προσδιοριστεί η θερμική ισχύς των παλαιών θερμαντικών σωμάτων.