Energiaallikad

Energiaallikad

On fossiilseid, taastuvaid ja looduslikke energiaallikaid. Suundumus on kasutada üha rohkem puhtaid looduslikke energiaallikaid, mida nimetatakse ka keskkonnaenergiaks.
Puit

Puit

Puit on taastuv energiaressurss ja seob CO2. Võimalusel peaksite kasutama puitu, mis on pärit jätkusuutlikust metsandusest.

Õhk, vesi ja pinnas

Õhk, vesi ja pinnas

Õhk, vesi ja pinnas sisaldavad soojusenergiat isegi siis, kui temperatuur on vaid 4 °C. Soojuspumbad muudavad selle loodusliku soojuse soojuseks, mida saab kasutada teie kütte- ja soojaveesüsteemis. Soojuspumbad kasutavad elektrit, kuid väga tõhusal viisil – kolm neljandikku nende energiast on looduslik taastuvenergia.

Päikeseenergia

Päikeseenergia

Päikeseenergia on lõputu ja tasuta – see tagab kõigi planeedil olevate inimeste igapäevase energiavajaduse 8000-kordselt. Teie kodu katusel või seintel olev päikeseküttesüsteem muudab teie maja elektrijaamaks. Päikese tekitatud soojust saab kasutada oma tubade ja majapidamisvee soojendamiseks.

Fossiilkütused

Fossiilkütused

Nafta, gaas ja kivisüsi koosnevad planeedil miljoneid aastaid tagasi elanud loomade ning taimede jäänustest. Nende ressursside kaevandamine ja töötlemine kahjustab loodust ning nende põletamine tekitab CO2 heitkoguseid. Need on kliimamuutuste peamised põhjused.

Gaas

Gaas

Maagaas on puhtaim fossiilkütus ja see on odav. Tänapäevaste seinale paigaldatavate kondensatsioonikateldega saate kasu nii madalamast energiakulust kui ka A-klassi energiatõhususest.

Nafta

Nafta

Nafta on traditsiooniline kütteenergiaallikas. Kaasaegsed A-klassi energiatõhususe kondensatsioonikatlad eraldavad palju vähem süsinikdioksiidi kui vanem tehnoloogia, tarbides samas palju vähem naftat. Buderuse moodulsüsteemide abil saate oma küttesüsteemi laiendada ja lisada taastuvenergiaallikaid, kui soovite.

Kivisüsi

Kivisüsi

Kivisüsi on odav ja usaldusväärne ning seda saab kaasaegsetes küttekateldes väga tõhusalt põletada. Samuti on kivisöe kasutamine väga populaarne kaminates ja keraamilistes ahjudes.