Tato internetová stránka využívá cookie pro účely funkčnosti, komfortu a statistik. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit klepnutím na změnu nastavení. Pokud souhlasíte s takovýmto používáním cookie, klepněte prosím na tlačítko Ano, souhlasím (Yes, I agree).

Změna nastavení

Pro uzavřené topné systémy a systémy s chladicí vodou

Nevyměnitelná membrána

Modrá barva, navrstveno

Podle směrnice pro tlakové přístroje 97/23/EG

Max. přípustná provozní teplota 120°C (393 K)

Dovolená provozní teplota na membráně 70°C (343 K)

Přetlak plynu 1,5 bar

Dovolený pracovní přetlak 6 bar