Tato webová stránka používá cookies pro funkční, komfortní a statistické účely. Kliknutím na „Změnit“ můžete nastavení pro cookies kdykoli změnit. Pokud s používáním cookies souhlasíte, klikněte prosím na „Souhlasím“.

Změnit

Technické informace

  • Sladěná systémová technika s připojením různých zdrojů tepla, jako jsou solární, alternativní zdroje tepla a olejový/plynový atmosférický kotel
  • Optimalizovaná regulační funkce pro úspornou, efektivní a ekologickou výrobu energie a rozvádění
  • Jednoduchá obsluha všech součástí Buderus díky jednotné řídicí jednotce MEC2
  • Zobrazení všech údajů zařízení včetně aktuálních hodnot teploty v řídicí jednotce MEC2
  • Příjem rádiového signálu pro nejpřesnější čas a automatické přenastavení letního/zimního času
  • Automatické přepínání z letního provozu (pouze teplá voda) na zimní provoz (teplo pro vytápění a teplá voda)
  • Výběr mezi různými týdenními programy vytápění pro stanovení dob vytápění a přestávek, orientované podle zvyklostí uživatele
  • Komfortní funkce jako například funkce Party a Prázdniny pro krátkodobé ovlivnění regulérního programu vytápění
  • Modulární konstrukce, podle potřeby možné rozšířit, resp. doplnit
  • Rozšiřitelné součástmi dálkově řízeného systému Logamatic pro dálkové monitorování a parametrizaci otopné soustavy

Detaily jedním pohledem

Použití jako:

Ovládání jednokotlového systému EMS nebo

Rozšíření funkcí modulárního regulačního systému Logamatic 4000 nebo

Podstanice bez přívodního čerpadla nebo

Samostatný regulátor otopného okruhu nebo

Díky rozšíření funkčním modulem FM456/FM457 vhodné jako řídicí jednotka kaskády pro všechny nástěnné plynové kotle Buderus

Provoz kotle a směšovaného otopného okruhu řízený podle venkovní teploty

Volitelně řízení dalšího nesměšovaného otopného okruhu a teploty zásobníku teplé vody s ovládáním cirkulačního čerpadla nebo řízení dalšího směšovaného otopného okruhu (příprava teplé vody je v tomto případě řízena prostřednictvím univerzálního hořákového automatu)

Nástěnná instalace řídicí jednotky Logamatic 4121

Montáž kontrolní a řídicí jednotky otopné soustavy MEC2 na řídicí jednotku nebo se sadou pro montáž do místnosti do obývacího prostoru

Rozšiřitelné funkčními moduly (1 volné paměťové místo)

Montážní sada pro montáž do prostoru pro řídicí jednotku MEC2

Dálkové ovládání BFU pro samostatnou obsluhu otopných okruhů z obytného prostoru

Topné systémy mají dnes často více než jeden zdroj tepla nebo integrují více zdrojů energie: olej, plyn, okolní vzduch, Slunce, pevná paliva. Aby efektivně spolupracovaly a aby byla zajištěna optimální funkce, musí být regulovány z jednoho ústředního místa. Díky optimálnímu managementu všech připojených součástí zajišťuje řízení vytápění Logamatic 4121 optimální způsob provozu – každé jednotlivé součásti, stejně jako i všech zařízení v souhře. Logamatic 4121 tak pomáhá znatelně snižovat náklady na energie.

Logamatic 4121 je modulárně konstruován a vždy je možné ho rozšířit o další součásti techniky topení – regulace vytápění se optimálně přizpůsobí stávající otopné soustavě a roste společně se systémem díky schopnosti rozšíření. Obsluha se provádí komfortně prostřednictvím dálkového ovládání MEC nebo BFU nebo pomocí aplikace smartphonem.