Tato webová stránka používá cookies pro funkční, komfortní a statistické účely. Kliknutím na „Změnit“ můžete nastavení pro cookies kdykoli změnit. Pokud s používáním cookies souhlasíte, klikněte prosím na „Souhlasím“.

Změnit

Výzva pro rodinné domy | Buderus

Příjem žádostí o dotaci na rodinné domy byl zahájen 22. října 2015.

Základní přehled

Základní přehled

zahájení příjmu žádostí: 22. října 2015

Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace (finančních prostředků) nebo nejpozději do 31. prosince 2021

Druhá výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZÚ – rodinné domy (dále jen „výzva") zahrnuje následující oblasti podpory:

  • dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy
  • podporována dílčí i komplexní opatření

  • dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

  • dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety nebo mazut) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel)
  • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
  • na instalaci solárních termických systémů
  • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu