Vyhřátý domov, vychlazené pivo.

Akční nabídka pro tepelná čerpadla WSW196i / WPS

Zakupte tepelné čerpadlo země / voda WSW196i nebo WPS a získejte outdoorový chladič piva!

V období od 16. 4. do 16. 12. 2018 k tepelným čerpadlům WSW196i / WPS dostanete outdoorový chladič piva.

Přejít na Logatherm WSW196i
Přejít na Logatherm WPS

Prospekt ke stažení v PDF

PODMÍNKY AKCE:

Ke každému tepelnému čerpadlu s obchodním označením Logatherm WSW nebo WPS (dále jen ”tepelné čerpadlo”) může koncový uživatel získat pivní jeskyni * a to za 1,- Kč včetně DPH.

Podmínkou je koupě tepelného čerpadla v období od 16. 4. 2018 do 16. 12. 2018. K objednání pivní jeskyně je koncový uživatel povinen tepelné čerpadlo registrovat na www.servis-plus.cz. Datum koupě koncový uživatel prokáže nahráním dokladu o koupi do registračního formuláře na www.servis-plus.cz. Doklad o koupi musí být vystaven montážní firmou, která tepelné čerpadlo instalovala.

Objednávka pivní jeskyně je dokončena vybráním z nabídky Akce v části registračního formuláře na www.servis-plus.cz . Registraci tepelného čerpadla lze provést nejpozději do 16. 12. 2018.
Odeslání pivní jeskyně bude provedeno do 30ti dnů od řádného dokončení registrace tepelného čerpadla koncovým uživatelem do služby SERVIS na www.servis-plus.cz a dodržení výše uvedených podmínek.

Prodávající si vyhrazuje právo akci změnit či zrušit.

* Přesný typ zařízení " pivní jeskyně " outdoorový chladič piva Hopfen Höhle.
* Bosch Termotechnika s.r.o. si v případě nedostupnosti zboží u dodavatele vyhrazuje právo jej nahradit jiným. O změně bude Koncový uživatel informován.