Cookies

Tato stránka používá cookies z důvodu správné funkčnosti stránek, dále pro usnadnění vaší práce a statistické účely.
Pokud souhlasíte s tímto použitím cookies, klikněte prosím na "Ano, souhlasím".

Naše cookies pravidla

Ano, souhlasím

Ochrana dat

Základní pravidla ochrany dat

Zásady na ochranu dat Bosch Group, resp. Bosch Termotechnika s.r.o.
Bosch Group (Bosch) těší Vaše návštěva našich internetových stránek a Váš zájem o naši společnost a naše produkty.

Bosch respektuje Vaši privátní sféru
Ochrana Vaší privátní sféry při zpracovávání osobních dat, jakož i zabezpečení veškerých obchodních dat je pro nás důležitým přáním, které ve svých obchodních procesech zohledňujeme. Zpracováváme osobní údaje získané při Vaší návštěvě našich webových stránek důvěrně a pouze v souladu se zákonnými ustanoveními. Ochrana dat a ochrana informací jsou součástí naší firemní politiky. Webové stránky Bosch mohou obsahovat linky na webové stránky jiných nabízejících společností, na které se toto prohlášení o ochraně dat nevztahuje.

POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ANALYTICKÉHO NÁSTROJE WEBTRENDS A MĚŘENÍ PŘÍSTUPU
Na těchto internetových stránkách provádí společnost Bosch měření přístupu pomocí nástroje k analýze navštěvovaných webových stránek společnosti Webtrends.

Přístupová data jsou zaznamenávána anonymně, takže není možné vytvoření spojení k uživateli. K tomuto dochází obzvláště díky anonymizaci IP-adresy.

Aby byla umožněna analýza použití webové stránky, používají se k záznamu tzv. cookies. Díky tomu může Bosch především zlepšit kvalitu dat. Zaznamenané informace o použití internetových stránek jsou anonymně přenášeny na server statistiky (statse.webtrendslive.com), který je provozován společností Webtrends Inc, 555 SW Oak Street, Suite 300, Portland, OR 97204, USA (“Webtrends”) ve Spojených státech amerických.

Přístup k těmto anonymním údajům obdrží výhradně oprávněné osoby.

Získávání a zpracovávání osobních dat
Když navštívíte naše webové stránky, uložíme jméno Vašeho poskytovatele služeb na Internetu, webovou stránku, ze které nás navštěvujete, webové stránky, které u nás navštívíte, jakož i datum a dobu Vaší návštěvy. Bosch používá Cookies a aktivní komponenty (např. JAVA Script), aby mohl sledovat preference návštěvníků a optimálně utvářet webové stránky. Prostřednictvím nastavení Vašich prohlížečů můžete převzetí Cookies také odmítnout. Prosím uvědomte si, že potom již eventuálně nebudou proveditelné některé funkce internetových stránek. Další osobní údaje budou uloženy pouze tehdy, když nám je sami od sebe zadáte, např. v rámci registrace, ankety nebo pro provedení smlouvy.

Využívání a předávání osobních údajů a účelové vázání
Bosch využívá Vaše osobní údaje k účelům technické administrativy webových stránek, ke správě zákazníků, pro ankety týkající se produktů a k marketingovým účelům pouze v rozsahu k tomuto účelu potřebném. Bez Vašeho svolení nepředáme Vaše osobní údaje třetím osobám mimo Bosch Group.

Bezpečnost
Bosch přijímá bezpečnostní opatření, aby Vaše data, která spravujeme, chránil před manipulací, ztrátou, zničením nebo zásahem nepovolaných osob či před nepovoleným zveřejněním. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále zlepšována v souladu s technologickým vývojem.

Možnost volby
Vaše osobní data bychom chtěli využít také k tomu, abychom Vás mohli informovat o našich produktech a službách a abychom se Vás popřípadě mohli na toto dotázat. Samozřejmě je účast na takovýchto akcích dobrovolná. Pokud byste s tím nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv sdělit, abychom mohli data odpovídajícím způsobem zablokovat. Podrobné informace naleznete na příslušné lokální webové stránce.

Kontakt
S podněty a stížnostmi ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů se můžete obrátit na naše osoby pověřené ochranou dat. Jestliže by měly být i přes naše snahy o správnost dat uloženy chybné informace, opravíme je na Vaše vyzvání. Informace uvedené na těchto stránkách jsou vytvářeny a upravovány obchodní divizí Buderus a i přes naše úsilí se tímto omlouváme za případné chyby.

Osoba pověřená ochranou dat
Ivo Fišer
Bosch Diesel s.r.o.
Pávov 121
586 06 Jihlava