Taal


Prijzen onderhoudscontracten.

De betrouwbaarheid van een regelmatig onderhoud.
Wenst u de informatie hieronder rustig na te lezen?

Dan kan u onze brochure (PDF 1.3 MB) downloaden of afprinten.

Sluit in een paar klikken een onderhoudscontract af via onze web booking!

Plan éénmalig een onderhoud in en kies bij de service opties “interesse in een contract”. Vervolgens zal onze technieker bij u ter plaatse het onderhoud uitvoeren en een contract met u afsluiten.

Een afspraak maken.

Wenst u niet meteen een onderhoudscontract af te sluiten maar op een later tijdstip?

Dit kan zeker, bepaal nu zelf wanneer uw contract moet ingaan. Voor meer details, klik hier (PDF 0.3 MB) .

Algemene voorwaarden

Raadpleeg onze algemene voorwaarden aangaande een onderhoudscontract voor:

De in de huidige overeenkomst voorziene vergoedingen en tarieven zijn gebaseerd op de huidige prijzen, tarieven en voorwaarden van grondstoffen, lonen, wedden, sociale lasten, algemene onkosten, transportkosten, fiscale heffingen, belastingen en andere afhoudingen. Deze vergoedingen en tarieven zullen jaarlijks automatisch door Bosch Thermotechnology n.v. in functie van hun evolutie herzien worden volgens onderstaande herzieningsformule: p = P x (0,40 x s/S + 0,40 x i/I + 0,20)*. Deze herziening zal automatisch gebeuren, zonder u te belasten met specifieke communicatie hieromtrent.

*"P" is het bedrag van de uitgevoerde werken en "p" is het herziene bedrag.

"S" is het gemiddelde uurloon bepaald door het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte, en verhoogd met het op die datum door de FOD Economie aanvaarde totaalpercentage van de sociale lasten en verzekeringen; "s" is dit uurloon zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd, verhoogd met het hiervoor vermelde totaalpercentage dat in die periode aangenomen was.

"I" is het maandelijkse indexcijfer bepaald door de Commissie van de Prijslijst der Bouwmaterialen, zoals van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte. "i" is ditzelfde indexcijfer zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd.