Taal


FAQ

FAQ

Omdat het onderhoudsaanbod van Buderus Service toch wel omvangrijk is, kan het gebeuren dat u hierin even de weg kwijt raakt. Om deze reden hebben we hieronder een lijst met veelgestelde vragen (FAQ) toegevoegd, boordevol concrete en gerichte antwoorden. Even enkele vragen en antwoorden doorlopen, en u bent klaar om de juiste actie naar ons toe te nemen.

Met de FAQ wil Buderus Service u ondersteunen bij het het kiezen van de meest passende onderhoudsformule voor uw huishoudelijke installatie. Ongeacht of het nu gaat over een Buderus verwarmingstoestel op aardgas of stookolie, warmtepomp, Solar installatie, enz.

Wordt u niet veel wijzer met onze FAQ over onderhoud?

Op onze blog groepeerden we voor u een aantal interessante artikels over verwarming. Zij helpen u de werking en de voordelen van de verschillende technologieën te begrijpen opdat u het verwarmingssysteem kan kiezen dat voldoet aan uw behoeften. Raadpleeg ze op:

Naar onze blog

U kan ons natuurlijk ook gerust uw vraag doormailen. Wij contacteren u dan zo spoedig mogelijk met een passend antwoord, en misschien nemen we uw vraag op in onze FAQ lijst!

Neem contact op

Algemeen

Overschrijvingsformulier is al verschillende jaren niet meer van toepassing bij BOSCH Thermotechnology nv. U kan eenvoudig betalen door zelf een overschrijving uit te voeren met de gegevens vermeld in het midden van uw factuur. U kan eveneens met uw factuur naar de bank gaan en zij zullen dan voor u een overschrijving uitvoeren met de vermelde gegevens.

De folder kan in print aangevraagd worden via het formulier “Aanvragen Brochure” . Wij sturen u zo snel mogelijk een gratis exemplaar van onze folders op.

Het totaalbedrag van de factuur wordt vermeld op verschillende plaatsen:

 • In het midden van de factuur, samen met het rekeningnummer en de gestructureerde mededeling.
 • Onderaan de factuur naast ‘Totaal’ in het uiterst rechtse vak.

Voor klanten met een BTW-nummer tonen we dit op de factuur. Indien uw BTW-nummer niet getoond wordt op de factuur, gelieve ons dan te contacteren via service.contracten@be.bosch.com

Uw interne klantnummer is de referentie “Ref:” die vermeld staat op uw factuur (tussen uw klantennummer en de datum)

De technieker moet op elk moment op een veilige manier toegang hebben tot het toestel waaraan hij dient te werken. Hierbij zijn de veiligheidsinstructies van Bosch Thermotechnology bindend. Indien extra middelen moeten ingezet worden om die veiligheid te verzekeren, worden de kosten gedragen door de klant.

Onderhoud

Een standaardonderhoud neemt gemiddeld één uur in beslag.

Als u een onderhoud wenst en geïnteresseerd bent in een onderhoudscontract, maar niet zeker bent welk onderhoudscontract bij u past, raden we u aan om een eenmalig onderhoud in te plannen. Vooraleer de technieker begint met het onderhoud, informeer hem dat u twijfelt om een onderhoudscontract af te sluiten. Hij zal u hierover meer uitleg geven en na een korte nazicht op het toestel kan hij u bijstaan in uw keuze van type contract dat u wilt afsluiten. Het is ook mogelijk om een technieker enkel te laten langskomen voor advies (zonder een onderhoud uit te voeren), maar dan betaalt u steeds vast recht en werkuren voor deze interventie. Daarom raden we u aan om ineens een eenmalig onderhoud aan te vragen..

In de voorwaarden is opgenomen dat er geen onderhoud wordt uitgevoerd op toestellen die in slechte staat zijn of niet voldoen aan de (verscherpte) wettelijke verplichtingen. Om de veiligheid van de techniekers te waarborgen, bent u verantwoordelijk voor een goede staat van het toestel. Pas nadat de reden van afkeuring is aangepast, kunnen we het reeds betaalde onderhoud uitvoeren. Voor het herbezoek wegens afkeuring hoeft niet betaald te worden.

Voor klanten met een BTW-nummer tonen we dit op de factuur. Indien uw BTW-nummer niet getoond wordt op de factuur, gelieve ons dan te contacteren via service.contracten@be.bosch.com .

Wij versturen automatisch een web bookingsbrief per post en per e-mail (met na 2 weken een herinnering), met daarin uw inlogcodes om het onderhoud online via onze website in te plannen. Indien u deze niet ontvangen hebt, kan u navraag doen door een e-mail te sturen naar service.contracten@be.bosch.com . Gelieve in de e-mail uw factuurnummer en eventueel een betalingsbewijs toe te voegen.

Als u een onderhoud wenst en geïnteresseerd bent in een onderhoudscontract, maar niet zeker bent welk onderhoudscontract bij u past, raden we u aan om een éénmalig onderhoud in te plannen. Vooraleer de technieker begint met het onderhoud, informeer hem dat u twijfelt om een onderhoudscontract af te sluiten. Hij zal u hierover meer uitleg geven en na een kort nazicht op het toestel kan hij u bijstaan in uw keuze van type contract dat u wilt afsluiten.

Het is niet mogelijk om één contract af te sluiten voor meerdere toestellen. Er wordt telkens één contract per toestel afgesloten. We bieden wel een hoeveelheidskorting van 5% aan bij het afsluiten van minimum twee contracten en 10% bij minimum vijf contracten. De aanvraag dient wel in één keer te gebeuren voor alle toestellen en de contracten op dezelfde dag afgesloten te worden.

De frequentie van uw onderhoud is afhankelijk van uw type contract. Enkel het contract Light is tweejaarlijks. De andere contracten (Easy, Smart en Relax) zijn telkens jaarlijks.

Ja, ook op nieuwe toestellen kan een onderhoudscontract worden afgesloten. U geniet dan bovendien van de laagste prijs! Voor een duidelijk overzicht kan u best deze link volgen.

Ja, u kan een onderhoudscontract afsluiten tijdens een inbedrijfstelling van uw toestel, dan wordt de betaling tegelijkertijd ter plaatse geregeld. Een inbedrijfstelling kunt u via de volgende link aanvragen. Zet vervolgens bij de opmerkingen dat u tegelijkertijd een onderhoudscontract wenst af te sluiten.

Het is niet mogelijk om één contract af te sluiten voor meerdere toestellen. Er wordt telkens één contract per toestel afgesloten. We bieden wel een hoeveelheidskorting van 5% aan bij het afsluiten van minimum twee contracten en 10% bij minimum vijf contracten. De aanvraag dient wel in één keer te gebeuren voor alle toestellen en de contracten op dezelfde dag afgesloten te worden.

De frequentie van uw onderhoud is afhankelijk van uw type contract. Enkel het contract Light is tweejaarlijks. De andere contracten (Easy, Smart en Relax) zijn telkens jaarlijks.

Dit is enkel mogelijk wanneer uw toestel werd afgekeurd en er een nieuw in de plaats wordt geïnstalleerd of de nodige aanpassingen worden gedaan. Bijvoorbeeld als de verluchting niet conform de wetgeving was, dan geven we u de tijd om de nodige aanpassingen uit te voeren. Als de nodige aanpassingen echter niet werden uitgevoerd tegen de eerstvolgende facturatie, dan zal het contract worden stopgezet. Het contract kan maximaal 1 jaar “on hold” worden gezet."

Zowel een upgrade, als een downgrade van uw contract is mogelijk. U kan dit bespreken met de technieker tijdens uw eerstvolgend onderhoud. Hij zal dit vervolgens aan onze administratieve dienst doorgeven zodat uw onderhoudsfactuur wordt aangepast voor het toekomstige onderhoud.

Uw contract kan om verschillende redenen worden geannuleerd. Enkele voorbeelden zijn: het toestel werd niet geïnstalleerd conform de (verscherpte) Belgische wetgeving of installatievoorschriften, het toestel is beschadigd, of na aanmaning niet betaalde factuur, etc. Alle redenen kan u terugvinden in de algemene voorwaarden van onze contracten.

Voorlopig kunnen we u dit helaas nog niet aanbieden.

De planning wordt opgesteld volgens de urgentie van de interventie en is afhankelijk van de drukte van het moment. Daarom kunnen we niet elke herstelling binnen 24 uur garanderen en werd dit eveneens niet toegevoegd aan de voorwaarden. Echter met een onderhoudscontract passen wij een prioritaire behandeling toe.

Sinds aanslagjaar 2014 besloot de Federale Overheidsdienst Financiën dat alle energiebesparende uitgaven niet langer fiscaal aftrekbaar zijn. Daarom heeft een fiscaal attest ook niet langer nut.

Met de betaling vooraf verzekert u zich in principe deels tegen onvoorziene kosten (afhankelijk van het type contract). Afhankelijk van het type contract geniet u van een aantal voordelen, zoals prioritaire behandeling bij eventuele herstellingen en korting op wisselstukken.

In de voorwaarden is opgenomen dat er geen onderhoud wordt uitgevoerd op toestellen die in slechte staat zijn of niet voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Om de veiligheid van de techniekers te waarborgen, bent u verantwoordelijk voor een goede staat van het toestel. Pas nadat de reden van afkeuring is aangepast, kunnen we het reeds betaalde onderhoud uitvoeren. Voor het herbezoek wegens afkeuring hoeft niet betaald te worden.

U kan uw contract opzeggen ten laatste twee maanden voor het versturen van de eerstvolgende factuur.

Het annuleren van uw contract dient schriftelijk te worden meegedeeld, door middel van een brief, of e-mail naar:

Hiervoor verwijzen we u naar de voorwaarden. Het al dan niet betalen voor een herstelling is afhankelijk van het type contract dat u hebt afgesloten. Voor een compleet overzicht, volg deze link . Eventuele kosten dienen ter plaatse betaald te worden.

De datum van de laatste onderhoudsbeurt van uw toestel kunt u terugvinden op de werkbon, die u ontving na het laatste onderhoud. Mocht u deze werkbon niet meer hebben, stuur dan uw naam en het installatieadres naar service.contracten@be.bosch.com .

Het inplannen van de volgende onderhoudsbeurt is afhankelijk van uw type contract: één of twee jaar na het laatste onderhoud. Een maand voordat de termijn afloopt, krijgt u een factuur toegestuurd. Zodra de factuur werd betaald, ontvangt u een web bookingsbrief met logincode om online via onze website uw afspraak voor het onderhoud in te plannen. U kan eventueel ook telefonisch een afspraak inplannen zodra u deze web bookingsbrief hebt ontvangen.

Het inplannen van de volgende onderhoudsbeurt is afhankelijk van uw type contract: één of twee jaar na het laatste onderhoud. Een maand voordat de termijn afloopt, krijgt u een factuur toegestuurd. Zodra de factuur werd betaald, ontvangt u een web bookingsbrief met login codes om online via onze website uw afspraak voor het onderhoud in te plannen. U kan ook telefonisch een afspraak inplannen zodra u deze web bookingsbrief hebt ontvangen.

De instapleeftijd is de leeftijd van het toestel op het moment van het afsluiten van het onderhoudscontract.

Een onderhoud omvat de volgende prestaties: reiniging, controle en afstelling van de verschillende werkingselementen van het toestel zoals de brander, de verbrandingskamer en de warmtewisselaar, controle van alle veiligheidsonderdelen en controle op lekken in het toestel. Hieronder kunt u een filmpje zien van een technieker die een onderhoud uitvoert op een Buderus toestel: www.youtube.com .

Het weektarief bestaat uit het vast recht en de werkuren. Dit is het standaardtarief voor een herstelling tijdens werkdagen. Onze prijzen vindt u hier .

Een standaardonderhoud neemt gemiddeld één uur in beslag. Dit afhankelijk van de staat en van het type toestel.

Een voorlopig attest wordt uitgeschreven wanneer de technieker tijdens het onderhoud heeft vastgesteld dat bijvoorbeeld de verluchting niet conform is, of andere aanpassingen gedaan dienen te worden. Wanneer het geen gevaarlijke situatie betreft kan er een voorlopig attest uitgeschreven worden voor 3 maanden, waardoor u de tijd heeft om de nodige aanpassing(en) te doen.

De prijs van een onderhoudscontract is gebaseerd op de instapleeftijd van het toestel, terwijl de prijs van een eenmalig onderhoud een vast bedrag is. In de meeste gevallen is een onderhoudscontract ook voordeliger dan een eenmalig onderhoud. Bovendien biedt een onderhoudscontract extra voordelen, zoals 15% korting op onderdelen en prioritaire behandeling in geval van een eventuele herstelling.

U vindt hier een duidelijk overzicht terug van de verschillende onderhoudscontracten per type contract: link . Kijk hier een exemplaar van onze folder te ontvangen.

De zaterdagtoeslag is een extra forfait wanneer een herstelling wordt uitgevoerd op zaterdag. Deze toeslag bedraagt €30 op het vast recht; de prijs van de werkuren wijzigt niet. In sommige onderhoudscontracten is de zaterdagtoeslag inbegrepen. Raadpleeg de voorwaarden van uw type contract .

Ombouw

Het ombouwen van een toestel is het ombouwen van uw huishoudelijk gastoestel naar een andere gassoort. Dit kan van propaan naar aardgas of butaan zijn, of omgekeerd. Wij doen dit ter plaatse of in onze atelier en doen vervolgens een uitgebreide controle en rookgasanalyse.

Een ombouw kan enkel en alleen plaatsvinden op voorwaarde dat de installatie opstartklaar is en voldoet aan de norm NBN 61-002.

Vraag een ombouw aan .

Een ombouw kan enkel en alleen plaatsvinden op voorwaarde dat de installatie opstartklaar is en voldoet aan de norm NBN 61-002.

Inbedrijfstelling

Een inbedrijfstelling is het start klaarmaken van een van uw toestellen. Een van onze techniekers zal uw toestel zo instellen dat uw toestel op de meest veilige wijze een optimaal rendement kan leveren. Het voordeel van een inbedrijfstelling door een Buderus-technieker is dat hij de toestellen door-en-door kent en dus precies weet hoe hij deze optimaal kan laten functioneren. Onze technieker kan u vervolgens ook wegwijs maken in de bediening van het toestel. Vraag een inbedrijfstelling aan .

Buderus service voert inbedrijfstellingen uit op de volgende toestellen:

 • Huishoudelijke gastoestellen
 • Warmtepompen
 • Solarinstallaties
 • Thermostaten (regelingen)
 • Toestellen op stookolie

Vind op onze pagina “inbedrijfstelling” de verschillende toestellen .

Herstelling

Hiervoor verwijzen we u naar de voorwaarden. Het al dan niet betalen voor een herstelling is afhankelijk van het type contract dat u hebt afgesloten. Voor een compleet overzicht, volg deze link .

De planning wordt opgesteld volgens de urgentie van de interventie en is afhankelijk van de drukte van het moment. Daarom kunnen we niet elke herstelling binnen 24 uur garanderen en werd dit eveneens niet toegevoegd aan de voorwaarden.

Technisch

Het vullen van uw installatie dient te gebeuren door twee kranen van de vulset (90% van de installaties is met een vulset uitgerust) te openen. U kan ook dit filmpje bekijken www.youtube.com .

Voor een huishoudelijke CV-installatie is 1 à 1,5 bar druk voldoende. Let op, vul een toestel nooit bij boven de 2 bar! Water zet uit bij opwarming en vanaf 3 bar opent de veiligheidsklep van het toestel.

U schakelt hiervoor uw toestel uit (dit gebeurt aan de aan/uit knop). Het is belangrijk dat de pomp niet draait. Ontlucht nu alle radiatoren: begin met de radiatoren op de bovenste verdieping en eindig met de radiatoren op het gelijkvloers (of kelder). Controleer vervolgens uw CV-druk, indien deze te laag is, vul de installatie bij zoals beschreven in deze vraag (verwijzing vraag 1 ‘de druk van mijn installatie staat onder….’).

Het kan zijn dat er lucht op de installatie aanwezig is. Hiervoor is het aangewezen uw installatie te ontluchten. Wij leggen hier uit hoe dit moet (verwijzing vraag 3 ‘wat is de beste manier om mijn CV-installatie te ontluchten).

Als niet alle radiatoren goed warm worden, komt dat meestal doordat er geen goede stroming is van het CV-water. Dit kan worden verholpen door de installatie waterzijdig in te regelen. In de regel worden de radiatoren die dicht bij de ketel geplaatst zijn warmer dan radiatoren die zich verder van de ketel bevinden. Door bij elke radiator de doorstroming te vergroten of juist te verkleinen kan ervoor worden gezorgd dat elke radiator de juiste hoeveelheid warmte afgeeft. Zo worden de radiatoren in elk vertrek gelijkmatig verwarmd. Waterzijdig inregelen kan zo een besparing op uw gasverbruik opleveren. Vraag uw installateur om advies.

U kan alvast eerst de volgende stappen nagaan:

 • Staan uw gaskranen open? (Let op, indien deze verzegeld is, nooit openen!)
 • Indien u over een budgetmeter beschikt, is deze opgeladen?
 • In geval van foutcode EA of 6A, klik dan hier (verwijzen naar storingsverhelper)
 • Indien de gaskraan is geopend, probeer het toestel eerst te resetten (druk op de resettoets). Indien u de resettoets niet onmiddellijk vindt, raadpleeg de bedieningshandleiding van uw toestel. U kan deze ook hier raadplegen

Indien dit niet werkt, kan u best uw installateur of onze dienst na verkoop contacteren.

Sluit onmiddellijk de hoofdgaskraan aan de gasmeter! Verlucht het lokaal; open ramen en deuren. Neem onmiddellijk contact met uw energieleverancier, uw installateur of onze dienst na verkoop.

Dit kan meerdere oorzaken hebben:

 • De druk in de installatie is te hoog. Controleer of beide kranen van de vulset gesloten zijn.
 • Uw expansievat kan defect zijn. Hierdoor is het mogelijk dat het overdrukventiel van het toestel regelmatig water loost. Contacteer hiervoor uw installateur of onze dienst na verkoop.
 • Mogelijk zit er een waterzijdige lekkage in het toestel. Sluit de toevoerleiding van het water en contacteer uw installateur of onze dienst na verkoop.

Controleer eerst of uw verwarming niet in de zomerstand staat (op het toestel en op de regeling). Raadpleeg hiervoor uw bedieningshandleiding. U kan deze ook hier raadplegen.

Kijk de regeling na en selecteer de juiste bedrijfsstand (bijv. nachtstand, anti vorst, …). Indien de bedrijfsstand op ‘auto’ staat, controleer de programmatie (klokprogramma) van de regeling.

Indien dit niet werkt, neem contact op met uw installateur of onze dienst na verkoop.

Controleer eerst of de warmwaterbereiding geactiveerd is op uw toestel en uw regeling.

Raadpleeg hiervoor uw bedieningshandleiding. U kan deze ook hier raadplegen. Indien dit niet werkt, neem contact op met uw installateur of onze dienst na verkoop.

Mijn toestel is momenteel aangesloten op propaan en in mijn straat ligt sinds kort een aardgasaansluiting. Wat moet ik doen opdat mijn CV-toestel op aardgas kan werken? Uw toestel dient omgebouwd te worden naar de juiste gassoort vooraleer het toestel kan gebruikt worden. U kan hiervoor enkel bij de fabrikant (onze dienst na verkoop) terecht. Voor meer informatie, klik hier .

Een onderhoud omvat het volgende: reiniging, controle en afstelling van de verschillende componenten van het toestel zoals de brander, de verbrandingskamer en de warmtewisselaar, controle van alle veiligheidsonderdelen en controle op lekken in het toestel. Bovendien krijgt u na elk onderhoud een wettelijk verplicht verbrandings- en reinigingsattest.

Hier kunt u een filmpje s zien van een technieker die een onderhoud uitvoert op een Buderus toestel: www.youtube.com .

Ik heb een open haard/kachel en nu krijg ik het in de andere ruimtes in huis niet meer warm. Omdat de haard warmte afgeeft, is in deze referentieruimte de gewenste kamertemperatuur bereikt waardoor de centrale verwarming niet meer zal opspringen. Dit heeft als gevolg dat de radiatoren in huis niet meer warm worden. U kunt dit verhelpen door uw regeling in een andere ruimte te plaatsen. Een draadloze draagbare regeling kan hier tevens een oplossing bieden.

Uw installateur helpt u hier graag bij. Hij is op de hoogte van de reglementering en zal met u de nodige aanpassingen bespreken en deze uitvoeren.

Raadpleeg hiervoor uw bedieningshandleiding. U kan deze ook hier raadplegen.

In de meeste gevallen is dit mogelijk. Let wel op dat de manier van aansluiten en de aansluitpoorten mogelijk verschillen. Raadpleeg hiervoor uw installateur. Om een optimale werking van uw toestel te garanderen, raden wij u aan een merkeigen regeling Buderus te installeren. Voor meer informatie, raadpleeg hiervoor uw installateur of onze dienst na verkoop."

Het enige wat u nodig heeft, is:

 • de regeling zelf
 • een compatibele ketel met (zie vervolgens variant per merk)

BU: met besturingsversie

 • Logamatic BC10/BC25(EMS1)
 • Logamatic UBA(H3)
 • Logamatic DBA
 • een breedbandrouter met WIFI
 • de gratis applicatie op een compatibel Apple (iOS 7.1 of nieuwer) of Android (versie 4.0.3 of nieuwer) apparaat"

Neen. De regeling kan momenteel maximaal één verwarmings- en één warmwatercircuit aansturen.

De regeling werkt op basis van de luchttemperatuur. Belangrijk is dus dat hij zich in een ongehinderde luchtstroom bevindt die representatief is voor de woning. Indien u de weersafhankelijke functie instelt, heeft de plaatsing van de thermostaat geen invloed op de werking.

Als de verbinding wegvalt, kan de regeling met de hand worden bediend. De programma’s verwarming met tijdsturing en warm water zullen echter niet werken tot er weer een Internetverbinding is.

Ja, de regeling kan manueel bediend worden, zonder smartphone of tablet.

De regeling kan worden verbonden met tot 5 apparaten. Het apparaat met de hoogst gevraagde temperatuur voor de centrale verwarming krijgt voorrang.

De control app en alle updates zijn gratis.

Neen, deze regelaar is alleen verkrijgbaar in het zwart.

Voor altijd. Als de thermostaat opnieuw aangesloten wordt, wordt er verbinding met de server gemaakt en wordt de actuele tijd opgehaald.