Onderhoudscontracten. Het comfort van regelmatig onderhoud.

Wenst u de informatie hieronder rustig na te lezen?

Sluit in een paar klikken een onderhoudscontract af via onze web booking!

Plan éénmalig een onderhoud in en kies bij de service opties “interesse in een contract”. Vervolgens zal onze technieker bij u ter plaatse het onderhoud uitvoeren en een contract met u afsluiten.

Een afspraak maken.

Wenst u niet meteen een onderhoudscontract af te sluiten maar op een later tijdstip?

Dit kan zeker, bepaal nu zelf wanneer uw contract moet ingaan. Voor meer details, klik hier .

Onderhoudscontracten verwarmingsketels

Type contract c-Light c-Easy c-Smart c-Relax
Betalings- en onderhoudsfrequentieom de 2 jaarelk jaarelk jaarelk jaar
Aflevering wettelijke attesten
Bij onderhoudsbeurt
DichtingsringenX
OntstekingspenXX
Ontkalking van het toestelXXX
Bij dringende herstellingen
15% korting op onderdelengratis
Werkuren en verplaatsingskosten inbegrepenXX
Dringende herstelling op zaterdag inbegrepenXX
aan weektarief

gratis
Prijs    
Uw cv-installatie is jonger dan 2 jaar (op het moment dat u intekent)€149€144€160€185
Uw cv-installatie is tussen de 2 en 5 jaar oud (op het moment dat u intekent)€155€149€170€221
Uw cv-installatie is tussen de 5 en 8 jaar oud (op het moment dat u intekent)€165€160€185€268
Uw cv-installatie is ouder dan 8 jaar (op het moment dat u intekent)€175€170NVTNVT

NVT: niet van toepassing
✓: inbegrepen
✕: niet inbegrepen
1. Behalve in geval van indexering
2. De hierboven vermelde prijzen dienen nog verhoogd te worden met het toepasbare BTW-tarief van 6% of 21%, al naargelang uw woning al dan niet aan de voorwaarden voldoet om te genieten van dit verlaagde BTW-tarief voor renovatie van een bestaande woning.
3. Weektarief, zonder zaterdagtoeslag

Kiest u voor gemak en een voordelig tarief?  Contacteer ons om een afspraak in te plannen. Lees onze  algemene voorwaarden .

Onderhoudscontracten solar installaties

Type contract s-Easy 1 kring
(bv. Solar-boiler)
s-Easy 2 kringen
(bv. Solar-boiler en zwembad)
s-Easy 3 kringen
(bv. Solar-boiler en zwembad en buffervat)
Betalings- en onderhoudsfrequentiejaarlijksjaarlijksjaarlijks
Bij onderhoudsbeurt
Controle vloeistof
Controle bedrijfsdruk
Visuele inspectie collectoren
Controle hydraulische werking
Bij herstellingen
15% korting op onderdelen
15% korting op glycol indien vervanging noodzakelijk is
Prijs   
 €136€136€136
Opties   
Glycol vlakke panelen (Tyfocor L 45/55)€ 7 / liter€ 7 / liter€ 7 / liter
Glycol vacuümbuiscollectoren (Tyfocor LS 43/57)€ 7 / liter€ 7 / liter€ 7 / liter
Vervangen glycol (werkuren)€ 76€ 76€ 76

✓: inbegrepen
1. Behalve in geval van indexering
2. De hierboven vermelde prijzen dienen nog verhoogd te worden met het toepasbare BTW-tarief van 6% of 21%, al naargelang uw woning al dan niet aan de voorwaarden voldoet om te genieten van dit verlaagde BTW-tarief voor renovatie van een bestaande woning.
3. Werkuren van de technieker voor de vervanging van glycol (solar vloeistof) en eventuele herstellingen zijn niet inbegrepen in de prijs. Met een onderhoudscontract doet u wel voordeel van 15% op de prijs van glycol! Voor vlakke panelen bedraagt de prijs van glycol € 79,05/20l of voor vacuumbuiscollectoren bedraagt de prijs € 99,45/20l.

Kiest u voor gemak en een voordelig tarief?  Contacteer ons om een afspraak in te plannen.Lees algemene voorwaarden.

Onderhoudscontracten warmtepomp-installaties

Type contract w-Easy
Betalings- en onderhoudsfrequentiejaarlijks
Bij onderhoudsbeurt
Controle algemene toestand installatie
Controle elektrische verbindingen en leidingen
Functiecontrole
Controle filter, demonteren en reinigen
Controle expansievaten op lekken en corrosie
Controle systeemdrukken en eventueel bijvullen
Controle buitenunit
Lekdichtheidscontrole
Aanmaak en aanvulling logboek
Bij een herstelling
15% korting op onderdelen
Prijs (*)
 € 190,00

✓: inbegrepen
(*) : De hierboven vermelde prijzen zijn onderhevig aan indexering en dienen nog verhoogd te worden met het BTW-tarief van 6% of 21%, al naargelang uw woning al dan niet voldoet om te genieten van een verlaagd BTW-tarief voor renovaite van een bestaande woning

Kiest u voor gemak en een voordelig tarief?  Contacteer ons om een afspraak in te plannen.Lees onze algemene voorwaarden.

Onderhoudscontracten stookolie-installaties

Type contract m-Easy
Betalings- en onderhoudsfrequentiejaarlijks
Inbegrepen bij onderhoud
Reiniging warmtewisselaar
Reiniging condensatiewarmtewisselaar
Reiniging brander
Controle sproeier, eventueel vervanging
Controle, reiniging of vervanging van de brandstoffilter
Afregeling brander
Controle parameters en werking
Aflevering van het verbrandings- en reinigingsattest.
Bij een herstelling
15% korting op onderdelen
Prijs (*)
 € 191,00

✓: inbegrepen
(*) : De hierboven vermelde prijzen  zijn onderhevig aan indexering en dienen nog verhoogd te worden met het BTW-tarief van 6- of 21%. Het  verlaagd BTW-tarief geldt voor woningen die voldoen aan de wettelijke eisen die ook bij renovatie van toepassing zijn.

U betaalt voor een éénmalig onderhoud  € 205,00 excl. BTW.

Contacteer  ons om een afspraak in te plannen. Lees onze algemene voorwaarden .

Onderhoudscontracten ventilatiesysteem

Type contract v-Easy standard v-Easy antiallergy
Betalings en onderhoudsfrequentieJaarlijksJaarlijks
Inbegrepen bij onderhoud
Demontage warmtewisselaar
Reiniging van de ventilator
Controle van de condensaatafvoer op lekkage en verstopping
Reiniging van de warmteisolatie in het toestel
Vervanging van de filters2 standaardfilters*

*Wij adviseren een vervangingsin-terval voor de filters van 6 maanden. Eén set standaardfilters (2 stuks) wordt vervangen tijdens het onderhoud,in de prijs van de v-Easy standaard s een bijkomende set in-begrepen (de technieker zal deze bij u achterlaten) die u vervolgens zelf na 6 maanden kan vervangen
1 standaardfilter 1 pollenfilter**

** Wij adviseren een vervangingsin-terval voor de filters van 6 maanden Eén standaardfilter en één pollen-filter wordt vervangen tijdens het onderhoud,u kan de overige filters (1 standaardfilter en 1 pollenfilter) die u overhoudt na het onderhoud zelf na 6 maanden vervangen.
Bij een herstelling
Korting op wisselstukken15%15%
Prijs (*)
 € 180,00€ 247,00

(*) De hierboven vermelde prijzen  zijn onderhevig aan indexering en dienen nog verhoogd te worden met het toepasbaar btw-tarief van 6% of 21%, al naargelang uw woning al dan niet  voldoet om te genieten van een verlaagd BTW-tarief voor renovatie van een bestaande woning.
Kiest u voor gemak en een voordelig tarief? Contacteer  ons om een afspraak in te plannen.Lees onze algemene voorwaarden.

Eénmalig onderhoud

U kan ook opteren om een éénmalig onderhoud uit te laten voeren. U houdt dan de frequentie van het wettelijk onderhoud zelf in de gaten.

De totaalprijs voor een eenmalig onderhoud van uw gasketel bedraagt €177,00 excl. BTW, inclusief aflevering wettelijke attesten (exclusief wisselstukken).

De prijs voor een eenmalig onderhoud van uw Solar installatie bedraagt € 177,00 excl. BTW voor 1 rij, met een meerprijs van € 76,00 excl. BTW per extra rij.

De prijs voor een eenmalig onderhoud van uw warmtepomp bedraagt € 210,00 excl. BTW (2,5 werkuren inbegrepen). Extra uren worden in regie aangerekend.

De prijs voor een eenmalig onderhoud van uw stookolieketel bedraagt € 195,00 excl. BTW.

U kan eenvoudig online een  éénmalig onderhoud aanvragen .

Algemene voorwaarden

Raadpleeg onze algemene voorwaarden aangaande een onderhoudscontract voor:

De in de huidige overeenkomst voorziene vergoedingen en tarieven zijn gebaseerd op de huidige prijzen, tarieven en voorwaarden van grondstoffen, lonen, wedden, sociale lasten, algemene onkosten, transportkosten, fiscale heffingen, belastingen en andere afhoudingen. Deze vergoedingen en tarieven zullen jaarlijks automatisch door Bosch Thermotechnology n.v. in functie van hun evolutie herzien worden volgens onderstaande herzieningsformule: p = P x (0,40 x s/S + 0,40 x i/I + 0,20)*. Deze herziening zal automatisch gebeuren, zonder u te belasten met specifieke communicatie hieromtrent.

*"P" is het bedrag van de uitgevoerde werken en "p" is het herziene bedrag.

"S" is het gemiddelde uurloon bepaald door het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte, en verhoogd met het op die datum door de FOD Economie aanvaarde totaalpercentage van de sociale lasten en verzekeringen; "s" is dit uurloon zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd, verhoogd met het hiervoor vermelde totaalpercentage dat in die periode aangenomen was.

"I" is het maandelijkse indexcijfer bepaald door de Commissie van de Prijslijst der Bouwmaterialen, zoals van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte. "i" is ditzelfde indexcijfer zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd.