Deze website gebruikt cookies voor functie-, comfort- en statistiekdoeleinden. Met een klik op „Wijzigen” kunt u de cookie-instellingen altijd wijzigen. Als u met het gebruik van cookies akkoord gaat, klik dan op „Akkoord”.

Wijzigen
Wetgeving

Wetgeving

Onderhoud toestellen

Wilt u ook een zuinige en veilige verwarming, die altijd werkt als het nodig is? Laat uw verwarming dan regelmatig nakijken. Bovendien is een goed onderhouden installatie ook beter voor het milieu.

De leeftijd en het type verwarmingssysteem bepaalt of u aan bepaalde verplichtingen moet voldoen of welke aanbevelingen er zijn. Op de Verwarmingswegwijzer kunt u dit nagaan aan de hand van enkele vragen. Na het beantwoorden van de vragen, krijgt u een lijstje van verplichtingen of aanbevelingen.

Voor centrale verwarming gelden andere regels dan voor afzonderlijke stooktoestellen die niet aangesloten zijn op een centrale ketel (bijv. gaskachels). Ook voor schoorstenen en stookolietanks is regelmatige controle nodig.

Vloeibare brandstof

Voor centrale stooktoestellen op vloeibare brandstof (stookolie) met een vermogen vanaf 20 kilowatt (kW), geldt een verplicht jaarlijks onderhoud.

Gas

Voor centrale stooktoestellen op gas (aardgas, butaan, propaan) met een vermogen vanaf 20 kilowatt (kW), geldt een verplicht tweejaarlijks onderhoud.

Vaste brandstof

Voor centrale stooktoestellen op vaste brandstof (hout, pellets of steenkool) is een jaarlijks onderhoud verplicht.

Informatie verplichte verwarmingsaudit

De periodiciteit van de wettelijk verplichte verwarmingsaudit hangt af van het gewest waarin u woont (Vlaanderen, Brussel, Wallonië).

In Vlaanderen is een verwarmingsaudit om de vijf jaar verplicht en in Brussel slechts éénmalig. In Wallonië kunnen verwarmingsaudits nog niet worden uitgevoerd, omdat de procedure nog niet is gepubliceerd. Hier vindt u enkele links naar relevante informatie van verschillende overheidsinstellingen: Vlaams gewest , Brussels gewest , Waals gewest en het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid .