Deze website gebruikt cookies voor functie-, comfort- en statistiekdoeleinden. Met een klik op „Wijzigen” kunt u de cookie-instellingen altijd wijzigen. Als u met het gebruik van cookies akkoord gaat, klik dan op „Akkoord”.

Wijzigen
Subsidies en premies in het Vlaams Gewest

Subsidies en premies in het Waals Gewest

Net als de overige gewesten, biedt het Waals Gewest premies aan indien u investeert in meer performanter energiegebruik in uw woning. De omvang van deze premie hangt af van uw inkomenscategorie. Het onderscheid wordt gemaakt in:

Inkomenscategorie Referentie-inkomen van het huishouden Vermeerdering van de basispremie
C1Lager of gelijk aan € 21.900,00Basispremie maal 3
C2Hoger dan € 21.900,01 en lager of gelijk aan € 31.100,00Basispremie maal 2
C3Hoger dan € 31.100,01 en lager of gelijk aan € 41.100 Basispremie maal 1,5
C4
Hoger dan € 41.100,01 en lager of gelijk aan € 93.000 Basispremie
De premie kan echter maximaal 70 % van de factuur (inclusief BTW) bedragen.

De basispremie bedraagt € 200,00.

De basispremie bedraagt € 400,00.

De basispremie bedraagt € 800,00.

De basispremie bedraagt € 1.500,00.