Deze website gebruikt cookies voor functie-, comfort- en statistiekdoeleinden. Met een klik op „Wijzigen” kunt u de cookie-instellingen altijd wijzigen. Als u met het gebruik van cookies akkoord gaat, klik dan op „Akkoord”.

Wijzigen
Subsidies en premies in het Vlaams Gewest

Subsidies en premies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Midden september 2016 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het energiepremiestelsel voor dit jaar goedgekeurd. Indien u wenst te bouwen of te verbouwen, raden wij u aan om de algemene en technische voorwaarden grondig door te nemen.

Het bedrag van de premies varieert volgens de categorie van de aanvrager (A, B, C). Als particulier valt u standaard in categorie A. U kan aan categorie B of C toegewezen worden indien u dit kunt staven met een aanslagbiljet van de belastingen en een attest van gezinssamenstelling.

 • Categorie A : € 500,00 tot 40 kW, dan € 5,00 / kW extra
 • Categorie B : € 600,00 tot 40 kW, dan € 5,00 / kW extra
 • Categorie C : € 700,00 tot 40 kW, dan € 5,00 / kW extra

 • Categorie A : € 100,00
 • Categorie B : € 200,00
 • Categorie C : € 300,00

3.1. Een omgevingsthermostaat

 • Categorie A : € 25,00
 • Categorie B : € 50,00
 • Categorie C : € 100,00

Max. 1 omgevingsthermostaat per wooneenheid of voor 10 afgiftesystemen in geval van een tertiair of industrieel gebouw.

3.2. Een thermostatische kraan

 • Categorie A : € 10,00 / kraan
 • Categorie B: € 20,00 / kraan
 • Categorie C : € 30,00 / kraan

 • Categorie A : € 4250,00
 • Categorie B : € 4500,00
 • Categorie C : € 4750,00

* Het premiebedrag bedraagt maximaal 50 % van de in aanmerking komende kosten van de factuur

 • Categorie A : € 1400,00
 • Categorie B : € 1500,00
 • Categorie C : € 1600,00

* Het premiebedrag bedraagt maximaal 50 % van de in aanmerking komende kosten van de factuur

 • Categorie A : € 2500,00 + bonus van € 200 /m² (vanaf 4 m²)
 • Categorie B : € 3000,00 + bonus van € 200 /m² (vanaf 4 m²)
 • Categorie C : € 3500,00 + bonus van € 200 /m² (vanaf 4 m²)