Taal


Subsidies en premies in het Waals Gewest

Subsidies en premies in het Waals Gewest

Net als de overige gewesten, biedt het Waals Gewest premies aan indien u investeert in meer performanter energiegebruik in uw woning. De omvang van deze premie hangt af van uw inkomenscategorie. Het onderscheid wordt gemaakt in:

Naar het Waals Gewest website (FR)

Inkomenscategorie Referentie-inkomen van het huishouden tussen 2019 en 2022 Referentie-inkomen van het huishouden voor auditaanvragen ontvangen op of na 01/01/2023 en voor premieaanvragen voor werken waarvoor het controleverslag is opgemaakt op of na 01/01/2023 Vermeerdering van de basispremie
R1 Lager of gelijk aan € 23.000 Lager of gelijk aan € 24.600 Basispremie maal 6
R2 Hoger dan € 23.000,01 en lager of gelijk aan € 32.700 Hoger dan € 24.600,01 en lager of gelijk aan € 34.900 Basispremie maal 4
R3 Hoger dan € 32.700,01 en lager of gelijk aan € 43.200 Hoger dan € 34.900,01 en lager of gelijk aan € 46.200 Basispremie maal 3
R4 Hoger dan € 43.200,01 en lager of gelijk aan € 97.700 Hoger dan € 46.200,01 en lager of gelijk aan € 104.400 Basispremie maal 2
R5 Hoger dan 97.700 € Hoger dan 104.400 € Basispremie

De premie kan echter maximaal 70 % van de factuur (inclusief BTW) bedragen.

Verwarmingspremies beschikbaar in Wallonia.

Het Waalse Gewest biedt verschillende premies en subsidies om de installatie van energie-efficiëntere en milieuvriendelijkere verwarmingssystemen aan te moedigen.
Hieronder hebben onze experts voor u de beschikbare subsidies voor Buderus verwarmingssystemen in het zuiden van het land opgesomd.

Voor de installatie van een nieuwe Buderus warmtepomp kunt u in Wallonië genieten van een premie van 1.000 euro tot 6.000 euro ( in functie van uw inkomenscategorie).

Deze premie is geldig voor :

Waalse premies op warmtepompen

Buderus warmtepompboilers zijn ideaal om een elektrische boiler te vervangen omdat ze efficiënter en milieuvriendelijker zijn.

Daarom biedt de Waalse Overheid een premie aan voor de installatie van een warmtepompboiler van 500 euro tot 3.000 euro (afhankelijk van uw inkomenscategorie).

Meer weten

Voor de installatie van een Buderus zonneboiler komt u in aanmerking voor een premie van 750 euro tot 4.500 euro (in functie van uw inkomenscategorie).

Meer weten