Taal


Subsidies en premies in het Waals Gewest

Subsidies en premies in het Waals Gewest

Net als de overige gewesten, biedt het Waals Gewest premies aan indien u investeert in meer performanter energiegebruik in uw woning. De omvang van deze premie hangt af van uw inkomenscategorie. Het onderscheid wordt gemaakt in:

Énergie en Région wallonne

Inkomenscategorie Referentie-inkomen van het huishouden Vermeerdering van de basispremie
C1 Lager of gelijk aan € 23.000,00 Basispremie maal 3
C2 Hoger dan € 23.000,01 en lager of gelijk aan € 32.700,00 Basispremie maal 2
C3 Hoger dan € 32.700,01 en lager of gelijk aan € 43.200 Basispremie maal 1,5
C4 Hoger dan € 43.200,01 en lager of gelijk aan € 97.700 Basispremie

De premie kan echter maximaal 70 % van de factuur (inclusief BTW) bedragen.

Premieaanvragen voor een warmtepomp.

Deze premie is kan aangevraagd worden door alle volwassenen met rechten op de woning waarvoor de premie aangevraagd wordt (eigenaar, vruchtgebruiker, enz.).

De woonst moet zich in Wallonië bevinden en moet minstens 20 jaar geleden voor het eerst bewoond zijn. Deze premie is dus niet aan te vragen voor nieuwbouwwoningen.

Om hernieuwbare energie aan te moedigen, biedt de regio een premie van 1.500 euro voor de installatie van een warmtepomp, voor verwarming of voor verwarming en warm water.

Deze premie kan worden verhoogd afhankelijk van het referentie-inkomen van uw huishouden.

Opgelet: Het bedrag van de premie mag in geen geval meer bedragen dan 70% van het totale factuur inclusief BTW.

 • De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd binnen twee jaar na ontvangst van de voorafgaande waarschuwing door de overheid.
 • De installatie moet volledig worden uitgevoerd door een professionele installateur.
 • De warmtepomp moet voldoen aan het lastenboek met betrekking tot energiepremies .
 • Het totale thermische isolatieniveau K van de woning moet lager zijn dan of gelijk zijn aan 45, of de woning moet het certificaat "Gebouw met energie" hebben.
 • Het ventilatiesysteem moet voldoen aan de voorschriften die van kracht zijn op de datum van de ontvangstbevestiging van de laatste aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning.
 • Reversibele warmtepompen, die koeling mogelijk maken, komen niet in aanmerking voor deze premie.
 • De woning mag niet worden uitgerust met een elektrisch verwarmingssysteem, behalve voor badkamers of douches.

Vul een voorwerkwaarschuwingsformulier in en stuur het naar de département de l'Énergie et du Bâtiment durable.

Laat de werken uitvoeren door een professional. De datum op de factuur moet later vallen dan de datum van de ontvangstbevestiging van de voorafgaande waarschuwing (verzonden door de administratie).

Stuur de aanvraag voor de premie binnen 4 maanden na de datum vermeld op de definitieve factuur. Om van de verhoging te kunnen profiteren, moet ook de bijlage voor warmtepompen worden toegevoegd.

Opgelet: Om meerdere premies tegelijk te ontvangen, moet u alle aanvragen gelijktijdig en in een gemeenschappelijke enveloppe versturen.

Sommige gemeenten kunnen extra premies aanbieden voor gasketels. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met je gemeente of surf naar de website van uw gemeente

Premieaanvragen voor een sanitaire warmtepomp.

Deze premie is kan aangevraagd worden door alle volwassenen met rechten op de woning waarvoor de premie aangevraagd wordt (eigenaar, vruchtgebruiker, enz.).

De woonst moet zich in Wallonië bevinden en moet minstens 20 jaar geleden voor het eerst bewoond zijn. Deze premie is dus niet aan te vragen voor nieuwbouwwoningen.

Om hernieuwbare energie aan te moedigen, biedt het Waals gewest een basispremie van 750 euro voor de installatie van een sanitaire warmtepomp.

Deze premie kan worden verhoogd afhankelijk van het referentie-inkomen van uw huishouden.

Opgelet: Het bedrag van de premie mag in geen geval meer bedragen dan 70% van het totale factuur inclusief BTW.

Vul een voorwerkwaarschuwingsformulier in en stuur het naar de département de l'Énergie et du Bâtiment durable.

Laat de werken uitvoeren door een professional. De datum op de factuur moet later vallen dan de datum van de ontvangstbevestiging van de voorafgaande waarschuwing (verzonden door de administratie).

Stuur de aanvraag voor de premie binnen 4 maanden na de datum vermeld op de definitieve factuur. Om van de verhoging te kunnen profiteren, moet ook de bijlage voor sanitaire warmtepompen worden toegevoegd.

Opgelet: Om meerdere premies tegelijk te ontvangen, moet u alle aanvragen gelijktijdig en in een gemeenschappelijke enveloppe versturen.

Sommige gemeenten kunnen extra premies aanbieden voor gasketels. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met je gemeente of surf naar de website van uw gemeente

Premieaanvragen voor een zonneboiler.

Deze premie is kan aangevraagd worden door alle volwassenen met rechten op de woning waarvoor de premie aangevraagd wordt (eigenaar, vruchtgebruiker, enz.).

De woonst moet zich in Wallonië bevinden en moet minstens 20 jaar geleden voor het eerst bewoond zijn. Deze premie is dus niet aan te vragen voor nieuwbouwwoningen.

De basispremie voor zonneboiler bedraagt 1.500 euro.

Deze premie kan worden verhoogd afhankelijk van het referentie-inkomen van uw huishouden.

Opgelet: Het bedrag van de premie mag in geen geval meer bedragen dan 70% van het totale factuur inclusief BTW.

Je hebt twee jaar de tijd om de werken uit te voeren, anaf de ontvangst van de voorafgaande waarschuwing door de administratie.

De installatie moet geplaatst worden door een Qualiwall gecertificeerde installateur voor thermische zonne-energie ECS . Het is ook noodzakelijk om volgende documenten mee te sturen:

Een conformiteitsverklaring opgesteld door de gecertificeerde installateur op basis van het standaardmodel dat op de DGO4-website is gepubliceerd.

De technische standaardaanbieding van Soltherm, zoals gepubliceerd op de DGO4 website, ingevuld en ondertekend door de installateur.

Of beroep doen op een NRQual SO-gelabeld bedrijf voor thermische zonne-energiesystemen..

Technische voorwaarden voor sensoren.

 • Ze moeten voldoen aan de norm EN-12975 en aan de vereisten van het Solar Keymark label of een ander door de overheid erkend label.
 • De sensor(en) moet(en) van zuid naar oost of west gericht zijn.
 • Voor individuele installaties moet de dimensionering van de installatie een zonnefractie van minstens 60% toelaten.

Technische voorwaarden met betrekking tot de minimaal vereiste prestaties

De installatie moet de volgende elementen bevatten:

 • een gravimetrische of vortex flowmeter en 2 naaldthermometers.
 • een energiemeter.
 • een watermeter voor huishoudelijk gebruik op het watercircuit voor huishoudelijk gebruik.
 • een temperatuursensor in het onderste deel van de ketel.

Vul een voorwerkwaarschuwingsformulier in en stuur het naar de département de l'Énergie et du Bâtiment durable.

Laat de werken uitvoeren door een professional. De datum op de factuur moet later vallen dan de datum van de ontvangstbevestiging van de voorafgaande waarschuwing (verzonden door de administratie).

Stuur de aanvraag voor de premie binnen 4 maanden na de datum vermeld op de definitieve factuur. Om van de verhoging te kunnen profiteren, moet ook de bijlage voor zonneboilers worden toegevoegd.

Opgelet: Om meerdere premies tegelijk te ontvangen, moet u alle aanvragen gelijktijdig en in een gemeenschappelijke enveloppe versturen.

Sommige gemeenten kunnen extra premies aanbieden voor gasketels. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met je gemeente of surf naar de website van uw gemeente