Taal


Wetgeving rond het gebruik van fossiele brandstoffen.

Wat verandert er vanaf 1 januari 2022?

STOOKOLIE.

Vlaanderen.

Zoals u reeds weet is het sinds 1 januari 2021 verboden om nog langer stookolieketels te plaatsen in nieuwbouwwoningen en bij ingrijpende energetische renovaties. Sinds 8 oktober 2021 werd de wetgeving nog verder aangepast. Dit wil zeggen dat het vanaf 1 januari 2022 niet langer toegestaan is om een oud stookolietoestel te vervangen door een nieuw stookolietoestel wanneer er een aardgasnet aanwezig is in de straat.

Extra maatregelen vanaf 1 januari 2022:

  • Bovendien is er vanaf 1 januari 2022 een verbod op de aanleg van propaan- en butaangasnetten op plaatsen waar er geen aardgasnet mag liggen.
  • Ketellichamen van stookolieketels mogen niet meer vervangen worden. Enkel kleine herstellingen en vervanging van branders zijn toegestaan.
  • Installateurs moeten melding doen van de adressen in Vlaanderen waar zij vanaf 1 januari 2022 nog stookolieketels installeren. Eerste melding moet gebeuren op 1 april 2022.

Brussel en Wallonië.

Voorlopig mogen er in Brussel nog nieuwe stookolieketels verkocht worden tot 2035. Er wordt momenteel wel bekeken om dit te vervroegen of mogelijks zal men tussen 2025 en 2035 moeten werken met hybride oplossingen (stookolieketel + warmtepomp) als overgangsmaatregel. Hierover volgt in de komende maanden meer info.

In Wallonië mogen voorlopig nog nieuwe stookolieketels verkocht worden tot 2035.

AARDGAS.

Vlaanderen.

Vanaf 1 januari 2023 worden er geen nieuwe aardgasaansluitingen meer toegestaan voor nieuwbouw.

Tussen 2023 en 2026 zal het wel nog mogelijk zijn om te werken met een hybride oplossing (gasketel + warmtepomp). In dit kader wordt er gekeken naar een lastenverschuiving van elektriciteit naar gas d.m.v. verlaging van de distributienettarieven en afbouw van lokale heffingen. De beperking van de aansluitingskosten op het gasnetwerk van € 250 zal vervallen.

Brussel en Wallonië.

In Brussel en Wallonië zal het vanaf 2035 ten laatste verboden worden om nieuwe woningen aan te sluiten op aardgasnet.

DIGITALISATIE.

Op dit ogenblik werkt men aan een platform waarin in de toekomst alle onderhoudscertificaten moeten opgeladen worden. Dit platform zal verbonden zijn met het gebouwenregister Urbis en de woningpas. Koploper is Brussel, in Vlaanderen gaan de eerste stemmen voor een gelijkaardig systeem op. Er wordt verwacht dat ook Wallonië zich later zal aansluiten.

Doel

  • Opbouw van een register over alle geïnstalleerde toestellen met een overzicht van de geïnstalleerde technieken en de rendementen van het verwarmingspark.
  • In een later stadium controle van de rendementen en controle op de naleving van de onderhoudsplicht en minimale rendementen.