Taal


Uitzonderlijke warmtepompen

Blue Forest

Met het Blue Forest zet Buderus zich in voor de bescherming van het milieu en de Blauwe Planeet.

De bescherming van onze Blauwe Planeet ligt nauw aan het hart van het Buderus-team.

Als producent van verwarmingssystemen voor reeds meer dan 250 jaar, is Buderus zich bewust van de impact van verwarming op het milieu. Momenteel is in België de residentiële verwarming verantwoordelijk voor 14% van de broeikasgasemissies.

Dit is te wijten aan een enorme afhankelijkheid van fossiele brandstoffen voor verwarming. Momenteel gebruikt meer dan 84% van de Belgische bevolking nog fossiele brandstoffen - aardgas, propaan en stookolie - om zijn woning te verwarmen*.

Om een bijdrage te leveren aan de bescherming van het milieu heeft Buderus zichzelf door middel van verschillende acties verplicht om de koolstofvoetafdruk van het bedrijf zo veel mogelijk te beperken en milieuvriendelijkere oplossingen voor te stellen*.

*Cijfers van 2019 uit een rapport van de FOD Economie over het huishoudelijk energieverbruik in België.

Warmtepompen, CO2-arme oplossingen.

Deze grafiek illustreert duidelijk de positieve impact van Buderus warmtepompen op de bescherming van het milieu.

84% van het verwarmingspark in België is nog samengesteld uit toestellen die werken op fossiele brandstoffen – hoofdzakelijk gasketels (47 %) en stookolieketels (37 %).

De tabel hiernaast geeft de hoge CO2-uitstoot weer van verwarmingsketels op fossiele brandstoffen. Daarom moedigt België – onder impuls van de Europese Unie – het gebruik van warmtepompen sterk aan door middel van subsidies en neemt het strengere maatregelen inzake de energieprestatie (EPB) van gebouwen.

Om betrouwbare en efficiënte hernieuwbare verwarmingsoplossingen te kunnen bieden, investeert Buderus al sinds 1968 in het onderzoek en de ontwikkeling van warmtepompen.

Hierdoor kunnen wij vandaag een gamma geothermische en lucht/water warmtepompen aanbieden met een hoger rendement dan gemiddeld. Dit vertaalt zich in het ErP-label van deze toestellen, dat varieert van A tot A++. Met de Buderus-warmtepompen kunt u nu al kiezen voor een toekomstgericht hernieuwbaar en efficiënt verwarmingssysteem.

Ontdek de Buderus-warmtepompen

Buderus, een koolstofneutraal bedrijf.

Buiten het Blue Forest is Buderus, als deel van de Bosch Group, sinds 2020 CO2-neutraal.

Alle 400 Bosch-filialen – van engineering tot productie en administratie – zijn CO2-neutraal. Bosch is daarmee de eerste grote industriële onderneming die dit ambitieuze doel bereikt.

Om dit doel te bereiken heeft de groep zich ertoe verbonden om hoofdzakelijk groene energie te gebruiken en de CO2-uitstoot bij de productie van verwarmingssystemen te compenseren. Daarnaast zijn er op de Bosch-site in Mechelen – de hoofdzetel van Buderus in België – zonnepanelen geïnstalleerd om het verbruik van de kantoren te dekken.

Meer weten

Vertragingen op de leveringen van Buderus-toestellen

Heel de verwarmingssector kampt door de coronapandemie met een schaarste aan grondstoffen op de wereldmarkt. Dit vertaalt zich in langere levertijden van bepaalde Buderus-toestellen en -onderdelen.

Meer weten