Taal


Uitzonderlijke warmtepompen

Blue Forest.

Met het Blue Forest zet Buderus zich in voor de bescherming van het milieu en de Blauwe Planeet.

Meer weten over de Blue Action

De bescherming van onze Blauwe Planeet ligt nauw aan het hart van het Buderus-team.

Als producent van verwarmingssystemen voor reeds meer dan 250 jaar, is Buderus zich bewust van de impact van verwarming op het milieu. Momenteel is in België de residentiële verwarming verantwoordelijk voor 14% van de broeikasgasemissies.

Dit is te wijten aan een enorme afhankelijkheid van fossiele brandstoffen voor verwarming. Momenteel gebruikt meer dan 84% van de Belgische bevolking nog fossiele brandstoffen - aardgas, propaan en stookolie - om zijn woning te verwarmen*.

Om een bijdrage te leveren aan de bescherming van het milieu heeft Buderus zichzelf door middel van verschillende acties verplicht om de koolstofvoetafdruk van het bedrijf zo veel mogelijk te beperken en milieuvriendelijkere oplossingen voor te stellen*.

*Cijfers van 2019 uit een rapport van de FOD Economie over het huishoudelijk energieverbruik in België.

Het Blue Forest van Buderus.

Verwarming vertegenwoordigt meer dan 60% van het energieverbruik van de Belgische gezinnen en is verantwoordelijk voor 14% van de CO2-uistoot in België.

Om de impact van verwarming op het klimaat te reduceren, engageert Buderus zich om in het kader van onze Blue Action , een boom te planten voor iedere Belg die interesse toont in hernieuwbare verwarmingssystemen. Hierdoor planten wij in België een Blue Forest aan.

De aanplanting van het Blue Forest heeft zijn nut. Een boom absorbeert jaarlijks tot wel 31,5 kg CO2. Dit Blue Forest zal ons dus in staat stellen om een deel van de CO2-uitstoot die ontstaat door verwarming van woningen te compenseren. Ons doel is om meer dan 400 bomen te planten in het Blue Forest. Als we dit aantal halen, wordt hierdoor jaarlijks meer dan 12,5 ton CO2 geabsorbeerd! Om u een idee te geven: om de CO2-uitstoot van een wagen te compenseren die 10.000 km per jaar rijdt, moeten er 6 bomen geplant worden.

De aanplanting van het Blue Forest gebeurt in samenwerking met het gespecialiseerde bedrijf bWoods . Om de grootst mogelijke impact te hebben, worden de bomen geplant in een herbebossingsgebied in België. Verschillende soorten bomen zullen geplant worden, om een evenwichtig en rijk ecosysteem te creëren.

Met deze actie willen wij duidelijk maken dat het engagement van Buderus voor de bescherming van het milieu niet enkel de ontwikkeling van hernieuwbare verwarmingssystemen betreft maar dat we allemaal ons steentje moeten bijdragen.

Deelnemen aan de actie.

Warmtepompen, CO2-arme oplossingen.

Deze grafiek illustreert duidelijk de positieve impact van Buderus warmtepompen op de bescherming van het milieu.

84% van het verwarmingspark in België is nog samengesteld uit toestellen die werken op fossiele brandstoffen – hoofdzakelijk gasketels (47 %) en stookolieketels (37 %).

De tabel hiernaast geeft de hoge CO2-uitstoot weer van verwarmingsketels op fossiele brandstoffen. Daarom moedigt België – onder impuls van de Europese Unie – het gebruik van warmtepompen sterk aan door middel van subsidies en neemt het strengere maatregelen inzake de energieprestatie (EPB) van gebouwen.

Om betrouwbare en efficiënte hernieuwbare verwarmingsoplossingen te kunnen bieden, investeert Buderus al sinds 1968 in het onderzoek en de ontwikkeling van warmtepompen.

Hierdoor kunnen wij vandaag een gamma geothermische en lucht/water warmtepompen aanbieden met een hoger rendement dan gemiddeld. Dit vertaalt zich in het ErP-label van deze toestellen, dat varieert van A tot A++. Met de Buderus-warmtepompen kunt u nu al kiezen voor een toekomstgericht hernieuwbaar en efficiënt verwarmingssysteem.

Ontdek de Buderus-warmtepompen

Probeer met de Blue Action een gratis Buderus-warmtepomp te winnen om te genieten van een hernieuwbaar en efficiënt verwarmingssysteem.

Waag je kans om een gratis Buderus-warmtepomp te winnen en draag bij aan het Blue Forest.

Meer weten

Buderus, een koolstofneutraal bedrijf.

Buiten het Blue Forest is Buderus, als deel van de Bosch Group, sinds 2020 CO2-neutraal.

Alle 400 Bosch-filialen – van engineering tot productie en administratie – zijn CO2-neutraal. Bosch is daarmee de eerste grote industriële onderneming die dit ambitieuze doel bereikt.

Om dit doel te bereiken heeft de groep zich ertoe verbonden om hoofdzakelijk groene energie te gebruiken en de CO2-uitstoot bij de productie van verwarmingssystemen te compenseren. Daarnaast zijn er op de Bosch-site in Mechelen – de hoofdzetel van Buderus in België – zonnepanelen geïnstalleerd om het verbruik van de kantoren te dekken.

Meer weten