Taal


België verandert van gassoort, wat verandert er voor u?

België verandert van gassoort, wat verandert er voor u?

In 2017 kondigde de Belgische regering aan dat tegen eind 2030 heel België rijk gas zal gebruiken in plaats van arm gas uit Nederland. Dit betekent dat ongeveer de helft van de gebruikers in België moet overschakelen op een andere gassoort.

Waarom veranderen van gassoort?

Kaart van het gasnet in België.

Aardgas is vandaag één van de meest gebruikte energiebronnen in België. Naar schatting meer dan 3 miljoen Belgen gebruiken dagelijks aardgas: om hun woning te verwarmen, sanitair warm water op te warmen, te koken, enz. De helft van de inwoners in België maakt momenteelgebruik van arm gas uit Nederland, zogenaamd Slochterengas . Het andere deel van het land verbruikt rijk gas, voornamelijk uit Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk

De gasomschakeling is niet het gevolg van de politiek. Het is het resultaat van de uitputting van de Nederlandse gasreserves en de toename van het aantal aardbevingen. Om deze schaarste het hoofd te bieden, besloot Nederland om de export van gas terug te dringen. Tegen 2030 zal er uiteindelijk een definitief einde komen aan de export.

Om hierop te anticiperen voorziet de Belgische regering een stapsgewijs omschakelingsplan.

Wat is het verschil tussen ‘rijk’ en ‘arm’ gas?

Samenstelling.

Arm gas – of L-gas – voorziet het noorden van het land van aardgas. Het betreft een verdund type aardgas, verrijkt met stikstof– een onbrandbaar gas – waardoor de energiewaarde ongeveer 15% lager ligt.

Concreet betekent dit dat er ongeveer 15% meer gas nodig is voor verwarming in vergelijking met rijk gas (H-gas).

Werkdruk.

Rijk gas wordt met een druk van 20 mbar naar de Belgische woningen gestuurd, terwijl de druk voor arm gas 25 mbar bedraagt. Het is deels door dit verschil dat een technicus de verwarmingsketels en andere gasverwarmingstoestellen moet nakijken kort na de omschakeling. Want een apparaat dat H-gas ontvangt onder dezelfde druk als L-gas kan ontregeld of beschadigd raken.

Toch heeft dit drukverschil geen invloed op de energierekening. U betaalt namelijk voor het werkelijke verbruik en niet voor de geleverde hoeveelheid gas.

Wie ondervindt invloed van de gasomschakeling?

Gemeenten die betrokken zijn bij de gasconversie.

Betrokken regio’s.

Zoals eerder vermeld, gebruikt momenteel ongeveer de helft van de Belgische consumenten dagelijks arm gas. De brandstofleidingen vanuit Nederland liggen op de noord-zuid as van de provincie Antwerpen tot Waals-Brabant.
Het gaat vooral om de regio’s Antwerpen, Vlaams-Brabant, Brussel en Waals-Brabant.
Wil je weten of de gasomschakeling invloed heeft op uw woning? Raadpleeg de website van de overheid.

Datum van omschakeling.

Om de overgang te vergemakkelijken, voerde de regering een stapsgewijze omschakeling in. België telt meer dan 1,6 miljoen L-gasmeters. De omschakeling gebeurt in jaarlijkse golven, tot 2030.
De netbeheerders staan in voor deze omschakeling. Ze zijn verplicht u op de hoogte te brengen van de datum waarop uw woning van gas verandert.

Raadpleeg hier de datum waarop uw gemeente omschakelt.

Moet u uw verwarmingssysteem vervangen?

De omschakeling van arm naar rijk gas kan een invloed hebben op uw verwarmingsketel. Daar zijn verschillende redenen voor.

Controle van de installatie.

De Belgische wetgevingvereist dat alle particulieren een beroep doen op een erkend technicus na de omschakeling. Tijdens dit controlebezoek wordt de compatibiliteit van de verwarmingstoestellen – ketel, boiler enz. – met de nieuwe gassoort nagekeken. Om te voorkomen dat u meerdere keren moet betalen, raden wij aan deze controle gelijktijdig met het verplichte onderhoud te laten uitvoeren. Na deze controle kan de technicus:

  • Melden of het apparaat al dan niet compatibel is met rijk gas
  • Uw toestel bijregelen zodat het na de omschakeling compatibel is
  • U aanraden om de ketel te vervangen.

Opgelet: het nazicht is de verantwoordelijkheid van de klant, of van de eigenaar als u een huurder bent. De kosten van de interventie liggen meestal tussen 0 en 150 euro. Als een aanpassing van de drukregelaar aan de gasmeter of de distributiecabine nodig is, is dit voor rekening van de netbeheerder.

Risico’s voor het verwarmingsapparaat.

Het is noodzakelijk om de compatibiliteit van uw verwarmingsketel te controleren. De werking van een verwarmingsapparaat dat niet compatibel is met het nieuwe gas, kan namelijk verstoord worden. Aangezien H-gas ‘geconcentreerder’ is dan L-gas kunnen bepaalde onderdelen sneller verslijten, vooral de brander is hier gevoelig aan. Uw verwarmingsketel zal dus een kortere levensduur hebben.
Als u uw toestel niet bijregelt, loopt uhet risico dat de ketel meer koolmonoxide (CO) produceert. Uwtoestel zal niet uitvallen, maar het gas zal slechter verbranden. Als het toestel zich in een slecht geventileerde ruimte bevindt, loopt u het risico op CO-vergiftiging.

De ketel vervangen.

De meeste toestellen die na 1978 gemaakt werden, zijn compatibel met rijk gas. Dit betekent dat de meeste toestellen van vóór 1978 niet compatibel zijn en vervangen moeten worden. Dit is te wijten aan de technologie. Vroeger werkten de ketels atmosferisch, terwijl men nu condensatietechniek gebruikt. Let ook op voor alle toestellen die in het buitenland aangekocht werden. Aangezien ze oorspronkelijk niet ontworpen werden voor de Belgische markt, moeten ze aangepast worden aan de Belgische wetgeving of vervangen worden.

Wilt u uw Buderus ketel laten controleren?

Bracht uw gemeente u op de hoogte van de datum waarop ze omschakelt naar rijk gas en wilt u uw ketel laten nakijken? De technici van Buderus zijn gespecialiseerd in deze toestellen en kunnen uw verwarmingsketel bijregelen en tegelijkertijd het onderhoud uitvoeren. Klik hier voor meer informatie.

Wilt u uw verwarmingsketel vervangen?

Is uw toestel niet compatibel met rijk gas? Of is deze verandering de ideale gelegenheid om een oud apparaat te vervangen? Volgens de overheid kunt u ongeveer 25% van uw energieverbruik besparen als u een oud apparaat door een modern apparaat vervangt.