Taal


Ons antwoord op uw vragen

Ons antwoord op uw vragen

Omdat niet iedereen een verwarmingsexpert is of moet zijn, kan het gebeuren dat u op deze website de weg even kwijt raakt. Om u te helpen, hebben we hieronder een overzicht van de meest gestelde vragen (FAQ) toegevoegd. Doorloop de lijst én vind het antwoord op uw vraag.

Vindt u echter geen antwoord op uw vraag?

Aarzel niet om ons te contacteren. Wij bezorgen u zo spoedig mogelijk een passend antwoord!

Contact Particulieren

Gasomschakeling

Project Hoboken en Kiel (Antwerpen) (01/06/2018)

Project Zuid-Limburg en Hageland (01/06/2018)

Hiervoor verwijzen wij graag naar uw netwerkbeheerder:

Infrax: “Je staat in voor de goede staat van je gastoestellen. Je laat daarom al je verbruikstoestellen op gas nakijken door een gasinstallateur of fabrikant. Als dat nodig is, zal je installateur een technische aanpassing uitvoeren zodat het toestel veilig op beide gassoorten kan werken. Eventuele kosten voor het nazicht van je toestellen zijn ten laste van jou.”

Vóór de omschakeling moet er niets gebeuren aan uw ketel. Het is wel belangrijk om zo vlug mogelijk na de omschakeling (vanaf 01/06/2018) een onderhoud te laten uitvoeren door uw installateur of door Buderus Service. Tijdens dit onderhoud zal de technicus uw toestel op de correcte waarden instellen zodat de verbranding optimaal is en uw ketel terug vele jaren kan functioneren zonder problemen.

Een onderhoud om de 2 jaar is wettelijk verplicht maar een jaarlijks onderhoud wordt door ons zeer sterk aanbevolen om het verbruik zo laag mogelijk te houden, het milieu zo weinig mogelijk te belasten en de levensduur te verlengen.

U kan hiervoor een afspraak maken met uw installateur of met de Service van Buderus . Dit kan via deze website ofwel telefonisch op het nummer: 078 050 780.

Voor de Buderus toestellen GB112, GB122, GB132, GB142, GB152 en GB162 laat u, na deze omschakeling naar rijk gas, best het onderhoud uitvoeren door de Servicedienst van Buderus!

Van deze ketels zijn er in de loop der jaren verschillende uitvoeringen en aanpassingen geweest, zodat het onmogelijk is om alle installateurs op korte termijn hiervoor op te leiden. Daarom is het beter gebruik te maken van de knowhow van de Service van Buderus .

Volgende merken behoren ook tot de Buderus groep: Bosch, Nefit, Geminox, Radson en Junkers. Ook voor de ketels van deze merken moet er vóór de omschakeling niets gebeuren. Het is wel belangrijk om in de periode na de omschakeling (vanaf 01/06/2018) een onderhoud te laten uitvoeren door uw installateur of door Buderus Service. Tijdens dit onderhoud zal de technicus uw toestel op de correcte waarden instellen zodat de verbranding optimaal is en uw ketel terug vele jaren kan functioneren zonder problemen.

Een onderhoud om de 2 jaar is wettelijk verplicht maar een jaarlijks onderhoud wordt door ons zeer sterk aanbevolen om het verbruik zo laag mogelijk te houden, het milieu zo weinig mogelijk te belasten en de levensduur te verlengen.

Voor andere merken raden wij u aan om contact op te nemen met uw installateur. Voor deze toestellen, ouder dan 20 jaar is het aan te bevelen deze te vervangen door een ketel van Buderus.

De huidige moderne condensatieketels verbruiken wel tot 30% minder energie.

Voor deze vervanging kan u terecht bij een Buderus-installateur of via het telefoonnummer 078 050 780.

Comfort

Warmte (temperatuur)

In het algemeen zal het comfortgevoel toenemen naarmate de temperatuur stijgt.

Aard van de warmte (deel stralingswarmte)

Voor de meeste mensen voelt stralingswarmte heel aangenaam aan. Warmte van radiatoren bestaat voor 30-40% uit stralingswarmte. Er wordt veel minder lucht verwarmd en stof gevormd dan bij convectoren.

Verluchting

Ververs de kamerlucht regelmatig voor een goed gevoel. Ventilatiesystemen van Buderus zijn hier perfect voor.

Precisie van de regeling

"De verwarming kan de gewenste temperatuur op een stabiel peil houden dankzij een optimale en perfect aan het systeem aangepaste regeling.
Synchronisatie met uw levensritme: maximale warmte bij het opstaan en op tijdstippen dat thuis bent.
Synchronisatie met de buitentemperatuur: automatische aanpassing aan veranderende weersomstandigheden, zonder tussenkomst. »

Opslagsysteem

Water is onmiddellijk beschikbaar en kan op meerdere tappunten tegelijk worden afgenomen. De temperatuur van het warm water is zo goed als constant.

Continu procedé

Er is geen voorraad warm water beschikbaar voor onmiddellijk gebruik. Water moet eerst worden opgewarmd.

Systeem met circulatieaansluiting – Systeem zonder circulatieaansluiting

  • Met circulatieaansluiting: warm water is onmiddellijk beschikbaar zodra u de kraan opendraait. Een circulatiepomp laat warm water circuleren in de waterleiding.
  • Zonder circulatieaansluiting: wanneer u de kraan opendraait, zal eerst lauw of koud water uit de waterleiding stromen tot warm water beschikbaar is.

Kosteen

Elke graad minder resulteert in een energiebesparing van ongeveer 6%. Wanneer u de kamer vaak verlucht, gaat de warmte van de verwarming verloren. De verwarming moet permanent nieuwe warmte produceren.

Regelaars met kamertemperatuurcompensatie maken een nauwkeuriger regeling mogelijk. De verwarming kan met behulp van een regelaar met meerdere schakelcycli in de energiebesparingsstand worden geschakeld wanneer de bewoners niet thuis zijn of 's nachts, wanneer zij slapen.

Het van de buitentemperatuur onafhankelijk cv-bedrijf "produceert" aanvoertemperaturen die niet nodig zijn. Het gebruik van een kenmerkende lokale pomp zorgt voor een energiebesparing bij het verdelen van de energie in het huis.

Moderniseer uw verwarming en zet in op nieuwe en ecologische technologieën.

Optimaliseer de thermische isolatie van uw gebouw door nieuwe ramen of door een na-isolatie van de gevel. Gebruik zonne-energie voor uw warmwaterbehoeften en voor bijverwarming.

Verlucht meerdere keren per dag, gedurende een 5-tal minuten, in plaats van uw ramen de hele tijd in kipstand open te laten staan.

Hoe efficiënt de maatregelen zijn, verschilt van geval tot geval. Vanuit het standpunt van energie is een combinatie van alle mogelijkheden aan te raden. Neem contact op met een expert die u vertrouwt of gebruik onze zoekfunctie voor een gespecialiseerd bedrijf.

Opslagsysteem

Warm water wordt opgeslagen in een boiler, zelfs als er niet meteen warm water nodig is. Dit leidt tot stilstandsverlies door de afgifte van warmte aan de omgeving.

Continu procedé

Aangezien er geen warm water wordt opgeslagen, is er geen stilstandsverlies. Er wordt alleen energie verbruikt wanneer warm water wordt afgenomen.

Met circulatieaansluiting

In het warmwatersysteem circuleert de hele tijd warm water. De pomp verbruikt elektrische stroom. Bovendien leidt dit ook tot stilstandsverlies door de afgifte van warmte aan de omgeving.

Zonder circulatieaansluiting

Er circuleert geen water, waardoor kan worden bespaard op de werking van de pomp. Bovendien is er zo ook minder stilstandsverlies.

Productie van warm water in condensatiebedrijf

De combinatie van cv-toestellen met boilers in de technologie van gelaagde lading verbruikt minder energie, aangezien warm water in het efficiënt bereik van de condensatie kan worden geproduceerd.

Regeling aangepast aan uw levensritme

Uitschakelen van de warmwaterproductie / warmwatercirculatie wanneer u niet thuis bent en 's nachts.

Rookgas

Rookgasverlies bij een verwarmingssysteem is de calorische inhoud van de door de schoorsteen afgevoerde rookgassen.

Hoe groter het rookgasverlies, hoe slechter het rendement en bijgevolg, hoe hoger het energieverbruik van uw verwarming. De resulterende CO2-uitstoot van de cv-installatie is in dat geval helaas buitensporig groot; zoals iedereen weet is CO2 de belangrijkste oorzaak van het broeikaseffect. Daarom is het rookgasverlies van cv-installaties wettelijk beperkt. Schoorsteenvegers voeren regelmatig metingen uit om het naleven van de maximale waarden te controleren. De toepassing van deze milieuverordening helpt u om te besparen op verwarming en levert een belangrijke bijdrage tot de bescherming van het milieu.

Het rookgasverlies vermenigvuldigd met het jaarlijks brandstofverbruik geeft als resultaat het energieverlies door verbranding.

Energieverlies = rookgasverlies * jaarlijks brandstofverbruik

Voorbeeld: rookgasverlies = 10% van het jaarlijks brandstofverbruik = 3000 m³ gas.

Dit komt overeen met een energieverlies van 300 m³ gas.

Een hoog rookgasverlies kan te wijten zijn aan de volgende oorzaken:

  • Vervuiling van de brander of slechte afstelling van de brander.
  • Vervuild oppervlak van de warmtewisselaar.
  • Verouderde verwarmingstechniek.

Het concrete rookgasverlies van uw verwarming wordt gemeten door een schoorsteenveger. Deze gegevens kunnen worden geraadpleegd in een meetverslag.

Warmtepompen

De voorraden van fossiele brandstoffen van onze planeet raken uitgeput, de energieprijzen stijgen. Wat is er dan logischer dan op zoek te gaan naar nieuwe, duurzame en niet-uitputbare methodes van energieproductie? De schoonste en zekerste warmtebron vindt u vlak voor uw deur! Met een warmtepomp boort u de in de aarde en het grondwater opgeslagen energie aan, en geniet u van de voordelen van de technologie van de warmtepompen van Buderus.

Elke warmtebron heeft voor- en nadelen. De keuze van gebruik van de aarde of water als energiedrager voor uw warmtepomp hangt af van uw eigen wensen en mogelijkheden: in de aarde blijft de temperatuur het hele jaar door relatief constant, waardoor een geothermische warmtepomp hoge prestatiewaarden haalt. Wie de aarde wil gebruiken als warmtebron voor zijn warmtepomp heeft de keuze tussen twee mogelijkheden, afhankelijk van de aard van de bodem en de afmetingen van de grond: aardwarmtesondes en oppervlaktecollectoren.

Sondes vergen weinig plaats in de tuin. Een boring tot op een diepte van 50 à 100 m volstaat om de aardwarmte te kunnen aanboren. Een warmtepomp werkt met gesloten kringen. Gecombineerd met een aardwarmtesonde heeft een warmtepomp een lange levensduur en is ze zo goed als onderhoudsvrij. Aardwarmtesondes bieden een iets hoger energierendement dan oppervlaktecollectoren; de boring voor de sonde is dan weer wel een belangrijke financiële kost. Bovendien is voor de boring een vergunning vereist.

Oppervlaktecollectoren zijn geschikt voor grote grondoppervlakten. In vergelijking met aardwarmtesondes zijn zij goedkoper bij de aankoop, met een even lange levensduur en onderhoudsvrij. De temperatuur van het grondwater blijft constant en, zelfs in de winter, relatief hoog. Hierdoor biedt een warmtepomp hoge prestatiewaarden. Voor warmtepompen op grondwater (water-water) is ook een vergunning vereist. De kosten voor het oppompen van het grondwater zijn vergelijkbaar met die voor boringen voor een aardwarmtesonde. Bovendien moet eerst een testboring worden uitgevoerd om te controleren of de vereiste grenswaarden voor de waterkwaliteit worden behaald.

De op het eerste zicht relatief hoge aanschafkost van een warmtepomp – vooral wanneer u kiest voor een versie met aardwarmtesonde – betaalt zich op enkele jaren terug.

De aanschafkosten van een warmtepomp zijn relatief hoog. Is deze investering op de lange termijn voor mij rendabel?

Wanneer u uw warmte en uw warm water produceert door middel van een warmtepomp, hebt u geen schoorsteen, geen stookolietank en geen gasaansluiting nodig. U hebt geen kosten voor brandstoffen of de opslag ervan. Bovendien is een warmtepomp van Buderus zo goed als onderhoudsvrij. Wanneer de warmtebron ontginbaar is, is er permanent gratis energie beschikbaar. Er is maar weinig elektrische energie vereist. Een warmtepomp is gewoon een beetje duurder bij de aanschaf omdat een boring in de aarde of in het grondwater vereist is.

Een warmtepomp van Buderus werkt met gesloten kringen.

De levensduur is vergelijkbaar met die van een cv-toestel (volgens VDI 2067: 20 jaar).

Producten en technologieën

Hoogrendementsketels kunnen niet rechtstreeks op een schoorsteen worden aangesloten. Een speciaal rookgasafvoersysteem is vereist. Deze systemen kunnen ook in een bestaande schoorsteen worden ingebouwd.

Een hoogrendementsketel vereist een speciale schoorsteen of rookgasafvoerbuis, die bestand is tegen vocht. Over het algemeen zijn oude schoorstenen niet geschikt voor gebruik met een hoogrendementsketel. Dergelijke schoorstenen kunnen evenwel eenvoudig worden aangepast door de installatie van een tegen vocht bestendige rookgasafvoerbuis, waardoor de schoorsteen met een hoogrendementsketel kan worden gebruikt. Bovendien kan de voor het cv-toestel vereiste verbrandingslucht vaak worden aangevoerd door middel van een ringspleet tussen de schoorsteen en de rookgasafvoerbuis. In dat geval spreken we van een collectief luchttoevoer- en verbrandingsgasafvoersysteem (CLV). De openingen naar buiten toe, die vroeger nodig waren in de opstellingsruimte voor de toevoer van verbrandingslucht, kunnen dan worden dichtgemaakt. Uw installateur of schoorsteenveger kan u antwoorden op uw vragen over rookgasafvoer voor uw specifiek geval.