Taal


Het plaatsen van uw Buderus verwarmingssysteem kan te kampen hebben met vertragingen

Het plaatsen van uw Buderus verwarmingssysteem kan te kampen hebben met vertragingen.

Voor Buderus, net als voor alle bedrijven in de verwarmingssector, vertaalt de wereldwijde schaarste aan grondstoffen zich in langere levertijden van bepaalde toestellen. In nauw overleg met uw installateur stellen we alles in het werk om u binnen een zo kort mogelijke termijn te voorzien van het verwarmingssysteem, dat voldoet aan uw behoeften.

De impact van Corona op de wereldeconomie

Niet alleen ons sociaal leven, maar ook de wereldeconomie heeft de gevolgen gevoeld van de COVID-pandemie. De productie in sommige bedrijven werd verminderd of moest zelfs stilgelegd worden ten gevolge van het aantal besmette werknemers. Daarnaast is de vraag op de wereldmarkt veranderd onder invloed van corona en steeg de vraag naar bepaalde grondstoffen en componenten. Dit veroorzaakt nog steeds een schaarste voor deze materialen. Tot slot ondervindt het leveringsproces ook moeilijkheden. Heel wat van deze componenten worden in Azië geproduceerd en per container naar Europa verscheept. Door de stijgende vraag is er momenteel een containertekort. In deze context kunnen onze toeleverbedrijven nog steeds niet op volle capaciteit draaien.

Uw Buderus-verwarmingsexpert streeft naar de optimale oplossing voor u

Uw Buderus-installateur bekijkt op basis van uw concrete situatie welk verwarmingssysteem optimaal en beschikbaar is. Hij staat steeds klaar mocht u nog vragen hebben.